Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Kirkeministeriet: Aftale om rammetid er nødvendig
05-07-2012
Folkekirkens Personale har udsendt et nyhedsbrev, hvor der gøres opmærksom på vigtigheden af, at alle deltidsansatte kirkefunktionærer indgår aftale om rammetid med deres menighedsråd. Hvis det ikke er sket, bør menighedsrådet tage initiativ til det snarest.

Uden aftale om rammetid kan menighedsrådet ikke pålægge den deltidsansatte kirkefunktionær nogen arbejdsforpligtelse, skriver Folkekirkens Personale.

Hent nyhedsbrev nr. 12 fra Folkekirkens Personale.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin