Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Alle medlemmer inviteres til stort seminar
24-05-2012
D. 20.-21. august kan du blive meget klogere på, hvordan folkekirken egentlig er skruet sammen, og hvilken betydning det har for kirken som arbejdsmarked.

Medlemmer af Organistforeningen og fire andre kirkefunktionær-organisationer kan deltage gratis i et seminar på Hotel Nyborg Strand den 20. til 21. august. Formålet er at klæde fagforeningerne på til både den aktuelle debat om folkekirkens struktur og til overenskomstforhandlingerne.

Her vil den kendte arbejdsmarkedsforsker, professor Flemming Ibsen holde oplæg om kultursammenstødet mellem folkekirken og det danske arbejdsmarkeds forhandlingsmodel.

Tidligere stiftamtsmand Peter Christensen, der er formand for Selskab for Kirkeret, vil i sit oplæg fokusere på folkekirkens opbygning, og hvorfor de forskellige led i dens struktur ofte har det svært sammen.

Endelig vil CO10's sekretariatschef, Mariann Skovgaard, se på, hvilke typer krav man som part i de kommende overenskomstforhandlinger kan stille, når man aktuelt ikke kan forvente at få noget, der koster penge.

Der vil blive god lejlighed til debat i løbet af de to dage, som munder ud i, at de enkelte organisationer hver for sig kan diskutere deres forhandlingsmål i forbindelse med næste års overenskomst.

Seminaret er gjort muligt ved hjælp af de såkaldte CLOPU-midler, der skal anvendes til kompetence- og jobudvikling for medarbejdere i staten.

Se program og informationer om tilmelding her.

Læs mere og på side 4-6  i PO-bladet nr 6 og s. 2 i PO-bladet nr. 7.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin