Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Forårets kurser for organister
04-01-2013
Her er en oversigt over oplagte muligheder for at udvikle sine kompetencer som organist eller korleder i første halvår af 2013.

Igen i foråret 2013 udbyder kirkemusikskolerne pilotkurser til halv pris under udviklingsprojektet ”Folkekirkens efteruddannelse for Kirkemusikere”. Desuden har de tre kirkemusikskoler hver deres individuelle tilbud. Man tilmelder sig kirkemusikskolens kurser via Kirkemusikskole.dk, hvor der også findes mere detaljerede kursusbeskrivelser.

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE
Som pilotkurser under Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere (halv pris): 
 • Klaverledsagelse i mange stilarter ved  Bjørn Elkjer i Vejgård Sognegård, Aalborg, fire fredage fra 15. marts (tilmeldingsfrist 1. februar)
 • Nodeskrivning i FINALE ved Thomas Solak to mandage, den 8. april og 22. april i Erhvervs og uddannelsescentret, Hurup (frist 18. marts)
 • Nodeskrivning i SIBELIUS ved Nicolas Kock to fredage den 19. april og 24. maj på konservatoriet i Aarhus (frist d. 22. marts)
Desuden byder kirkemusikskolen på:
 • Den rekrutterende organist ved  Bjørn Vidar Ulvedalen, Norge; et seminar for organister om begynderundervisning i orgel, fredag d. 1. februar i Vor Frue Kirke, Aalborg (frist 25. januar)
 • Den Danske Salmebog - i børnehøjde ved sognepræst Benthe Kleon Jeppesen og korkonsulent Doris Kjærgaard den 25. februar kl. 9.30‐15.00 i Vor Frelsers Kirke, Aalborg (frist 8. februar)
 • Inspirationsdag for kirkesangere og organister lørdag den 16. marts kl. 9-16 i Lystrup Kirke ved Aarhus (frist d. 27. februar)
 • Orgelmusik til meditaton og fest ved domorganist Erling A. Thomsen; et inspirationskursus for PO-organister fredag d. 19. til lørdag d. 20. april på Vestervig Kirkemusikskole (frist d. 5. april)
 • Den gode korklang ‐ for voksenkor og deres korledere ved korkonsulent Doris Kjærgaard lørdag den 1. juni kl. 9.30‐ 18.00 på Vestervig Kirkemusikskole (1. maj)

LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE 
Som pilotkursus under Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere (halv pris): 
 • Tekst og tale - om at levere sit budskab overbevisende, v/ Liselotte Dam-Jensen  den 21.-22. marts og 17. april på kirkemusikskolen (tilmeldingsfrist den 28. februar).
Desuden byder kirkemusikskolen på:
 • To inspirationsdage i gudstjenesterepertoire ved rektor Hans Chr. Hein:
  • den 22. februar kl. 10-16 om passions- og påsketiden (first d. 15. februar)
  • den 19. april om pinse- og trinitatistiden.
 • Foredrag: G.F. Händels Messias, den 16. april kl. 19.30 v/ Hans Chr. Hein
 • Kursusdag for dirigenter: Bachs Matthæuspassion, den 15. marts i Løgumkloster Kirke v/ dirigent Sebastian Krahnert (solister, kor og orkester fra Jena Universitet medvirker)
 • Foredrag om J.S. Bachs Matthæuspassion d. 5. marts kl. 19.30 v/ Hans Chr. Hein.
 • Babysalmesang ved Karin Elkjer, den 22.-24. april om musik med børn på 2-10 måneder (frist den 2. april).
Desuden er kirkemusikskolen i gang med at forberede et stort efteruddannelseskursus i rytmisk musik/populærmusik, som forventes at begynde til april og løbe året ud. Kurset er et selvstændigt pilotprojekt og vil favne bredt over korarrangement, kor- og bandledelse samt klaverakkompagnement – alt sammen afviklet i moduler med intervaller på omkring en måned, hvor syv moduler kører over to dage, og et enkelt er på én dag. Læs mere om dette i PO-bladets februar-nummer (og hold øje med kirkemusikskolens hjemmeside).

SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE
Som pilotkurser under Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere (halv pris):
 • Orgelimprovisation i gudstjenesten løber over tre mandage d. 4.-18. marts i Holmens Kirke i København med organist Jakob Lorentzen, som vil undervise i udførelsen af korte improviserede satser ud fra forskellige modeller og formskemaer (tilmeldingsfrist er d. 1. februar).
 • Klaverledsagelse i mange stilarter med organist og jazzpianist Mads Granum. Her får deltagerne over otte mandage fra d. 14. januar i Lindevangskirken på Frederiksberg lejlighed til at dygtiggøre sig i teori og praksis vedrørende becifringslære, grooves, reharmonisering, voicings, akkompagnement og forspil inden for genrer som f.eks. latin og gospel (frist d. 10. december, men hvis der er plads, kan man stadig melde sig).
Desuden byder kirkemusikskolen på:
 • Grundkursus i Ledelse af babysalmesang ved Anne-Mette Riis, hvor der medvirker babyer til at "øve sig på". Det foregår sekst torsdage i april og maj fra d. 4. april i Køge Kirke (frist d. 1. marts). 
 • Netværksdag for musik med de små, også ved Anne-Mette Riis, og musik med de små, mandag d. 6. maj 10-16 i Mosede Kirke syd for København. Her vil der være undervisning og idéudveksling med fokus på de 1-3-årige (frist d. 5. april).
 • Fra fællessang til flerstemmig sang – metodik og repertoire på kirkemusikskolen i Roskilde den 19. apri ved Erik Sommer l (frist d. 15. marts - nærmere info følger på kirkemusikskolens hjemmeside).
 • Sommerkursus – "højt til loftet" d. 24.-28. juni til  på Emmaus galleri- og kursuscenter i Haslev. Det er for både kirkesangere og organister, og for sidstnævnte er der undervisning i orgel ved Lindy Rosborg og i brugsklaver ved Arne Andreassen. For alle er der korsang ved Søren K. Hansen og morgensamlinger med Betty og Peter Arendt (frist den 31. maj).
 • Endelig afholder kirkemusikskolen igen i år Kirkemusikkens Dag på Emmaus galleri- og kursuscenter. Det er den 27. juni kl.10-21. Temaet er ”Visioner for kirkemusikken”, og medvirkende er bl.a. præsterne Jørgen Anker Jørgensen og Werner Fischer-Nielsen samt organisterne Anders Thorup og Søren Glerup Hansen (frist den 14. juni).
ANDRE UDBYDERE
Af øvrige kursustilbud kan nævnes
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole byder på 
 • Åbent Universitet på Københavns Universitet sætter med en forelæsningsrække fokus på salmesang i dag mandage kl. 13-15 fra den 4. februar. De 13 forelæsninger vil handle om salmen som fænomen, salmesangens historie og salmesangens nutidige udtryk, og medvirkende er blandt andre Inge Marstal, Ole Brinth og Erik Norman Svendsen. Der er som udgangspunkt tilmeldingsfrist den 1. januar – men sandsynligvis mulighed for senere tilmelding. Universitetet oplyser, at forelæsningerne er tænkt som en samlet pakke, men at de ikke vil "smide nogle for porten", hvis enkelte dukker op til en forelæsning eller to.
 • Løgumkloster Højskole tilbyder igen ugekurset Kirkemusik I den 30. juni til 6. juli, hvor kursuslederne er rektor ved Løgumkloster Kirkemusikskole, Hans Christian Hein, samt højskolelærer og pianist Niels Troldborg. 
 • FUK har i januar to tilbud:
  • Inspirationskurset Indstudering og vokalarbejde med ungdomskor ved Lotte Smith-Petersen den 19. januar kl. 10-16.30 i Enghave Kirke på Vesterbro i København (tilmelding senest 9. januar til korkonsulent-syd(at)fuk.dk).
  • Repertoire-inspirationsdag for FUK's korledere den 25. januar kl. 10-16 på Odense Musikskole, hvor Pia Boysen vil gennemgå udvalgte satser fra bl.a. "Børnekor med poesi og bevægelse 1-3” (tilmelding senest den 11. januartil nodebiblioteket(at)fuk.dk).
  • Og til juni, nærmere bestemt i uge 24-25, åbner FUK's nodebibliotek og Teologisk Pædagogisk Center igen dørene til gratis studieuger, hvor bibliotekar Helle D. Kjeldsen og faglig konsulent Hans Chr. Magaard vil stå til rådighed for vejledning (pladser efter først til mølle-princippet ved henvendelse til å nodebiblioteket@fuk.dk eller mobil 26 36 51 23).
 • Rytmisk Korcenter under Det Jyske Musikkonservatorium udbyder i foråret hele seks kurser - alle med tilmeldingsfrist den 19. december - bl.a.:
 • Den Jyske Sangskole afholder masterclass hos Unge Stemmer i Herning d. 1.-3. marts. Temaet er ”Den gode korprøve”, og sangskolen har bedt en række specialister diskutere og demonstrere korprøvens elementer. Blandt mange andre medvirkende viser korleder Eva Freitag hvordan man kan integrere hørelære i prøven, så børnene knapt er klar over, at de faktisk lærer at læse noder, operasanger Jens Krogsgaard viser blandt andet, hvad man kan stille op med en dreng i overgangsalder, og hjerneforsker Ann E. Knudsen fortæller om forskelle på drenge og piger (tilmeldingsfrist den 31. januar)
 • Børnekorakademiet er sammen med Voces Academy i gang med at planlægge deres masterclass i forårssemstret. Nærmere info følger på hjemmesiden.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin