Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Folkekirkens privilegium
20-05-2020
Det kommer som en positiv overraskelse for mange i folkekirken, at den nu har lov at åbne for alle aktiviteter, som kan lade sig gøre inden for de beskrevne retningslinjer. Organistforeningens formand opfordrer til, at man lokalt kvitterer for denne tillid ved omhyggeligt at overholde de relevante vejledninger og anbefalinger.

Af Ingrid Bartholin Gramstrup

Fra mandag den 18. maj blev det muligt igen at åbne kirker, sognehuse og andre af kirkens lokaler for menigheden, idet folkekirken kom med i anden fase af genåbningen. Det vakte stor glæde og nok også lidt overraskelse blandt mange mennesker, menighedsråd og ansatte, at det pludselig blev muligt igen at holde gudstjenester og genoptage andre af folkekirkens aktiviteter i fuldt omfang. Dog under forudsætning af, at det sker med stor ansvarlighed i forhold til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå og minimere smittespredning. Retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken var længe undervejs, men desto større var glæden, da de kom i sidste time.

Der foregår og forestår nu et stort og krævende arbejde i de enkelte lokale kirker og sognehuse med at få implementeret retningslinjerne. For der er lagt meget ansvar og mange beslutninger over til netop det lokale. Det er afgørende vigtigt, at menighedsråd, organister og de øvrige ansatte indgår i et tæt samarbejde og i fælles overvejelser om, hvorledes dette arbejde kan og skal lykkes.

Der vil givetvis i den kommende tid opstå mange spørgsmål og problemstillinger tillige med bekymringer og usikkerhed i forbindelse med genåbningen. Men husk, at vores tillidsrepræsentanter og sekretariat er der for at rådgive og hjælpe.

Organistforeningen opfatter den fulde genåbning af folkekirken som et stort privilegium og som en gave indeholdende en særstatus, der skal håndteres med overordentligt stor nænsomhed. Set i perspektivet af at andre sektorer, eksempelvis kulturlivet, ikke fik lov at genåbne i fase 2, skal vi alle forvalte dette privilegium med stor omtanke og håndtere de muligheder, det indeholder, med kløgtig og afvejet omhu. Det giver god mening, at vi lokalt prioriterer, i hvilken rækkefølge og i hvilket tempo genåbningen skal ske, og ikke lader behovstilfredsstillelsen løbe af med os. Og ikke mindst, at vi er fælles om at overholde alle retningslinjer, anbefalinger og vejledninger til punkt og prikke.

”Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund” udarbejdet af Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed blev offentliggjort den 17. maj, og fra den 18. maj er der ikke længere begrænsninger for, hvilken type aktiviteter, som kirker og trossamfund kan invitere til, så længe det foregår indendørs, og så længe retningslinjerne kan overholdes. Se retningslinjerne her

Retningslinjerne er indarbejdet i en opdateret version af Kirkeministeriets FAQ på folkekirkenspersonale.dk

Som et supplement til retningslinjerne har Organistforeningen i samarbejde med andre relevante aktører udarbejdet en ”Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed” 

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin