Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Resultatet af årets lønforhandlinger
28-04-2020
De overenskomstansatte organisters lokale lønforhandlinger for 2019 blev tidligere på foråret endeligt afsluttet i forbindelse med en forhandling på et stiftskontor. Langt de fleste af forhandlingerne har dog kunnet afsluttes lokalt med de enkelte menighedsråd.

Ved lønforhandlingerne deltog denne gang 28 organister, og resultatet er nærmere beskrevet i årets skriftlige beretning fra bestyrelsen:

”Af [de 28 organister] fik 22 helt eller delvist imødekommet deres anmodning om lokal lønregulering. Der er i gennemsnit anmodet om 1.515,59 kroner pr. måned, og der er i gennemsnit udmøntet 845,06 kr. Dertil kommer et mindre antal medlemmer, som har fået et tillæg på menighedsrådets foranledning (uden at have søgt). Andre har fået et engangsvederlag, enten på menighedsrådets foranledning eller som supplement til et fast tillæg, de har søgt om.

Fra bestyrelsen skal der lyde en bred opfordring til medlemmerne om at overveje at søge om tillæg, når muligheden igen byder sig i sensommeren 2020. Det vil være fornuftigt, at man i god tid planlægger sin lønanmodning, og det kan også være en gode ide at tale med menighedsrådet om sine egne forventninger og om menighedsrådets lønpolitik.”

Nedenfor er resultaterne for lokallønforhandlingerne for de enkelte år, siden det nye lønsystem blev introduceret i 2010, udtrykt i grafer:Det gennemsnitligt bevilligede beløb ser ud til at have fundet et stabilt leje. Men som det ses i den øverste og nederste graf, er der i 2019 kun lidt flere end i (overenskomståret) 2018, der har søgt. Den nederste graf viser, hvor stor en andel af det samlede antal overenskomstansatte medlemmer det pågældende år, som har søgt om en lønstigning.

Læs hele bestyrelsens skriftlige beretning i Organist.org, maj 2020

Læs mere om de lokale lønforhandlinger

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin