Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Kirkeministeren inviterer til dialog om genåbning af folkekirken
27-04-2020
Efter genåbningen af dele af samfundet tales der naturligvis meget om, hvem der står næst i køen, hvilket også intensiverer spekulationerne om, hvordan man kan komme i gang igen i folkekirken. Nu påbegynder Kirkeministeriet foreløbig et bredt dialogarbejde om den sag.

Organistforeningen er med kort varsel blevet inviteret til en ”sektordialog om en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken, når det bliver muligt” – sammen med folkekirkens øvrige faglige organisationer, biskopperne, kirkemusikskolerne og Landsforeningen af Menighedsråd. Kirkeminister Joy Mogensen skriver i sin invitation:

”Arbejdet går nu i gang med at udarbejde en plan for en kontrolleret og ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund, når det bliver muligt. Arbejdet sker på baggrund af en aftale mellem regeringen og Folketingets partier om at etablere en række sektorpartnerskaber med henblik på dialog mellem myndigheder og relevante organisationer om, hvordan en ansvarlig genåbning bedst kan forberedes på de enkelte sektorområder.”

”Sektordialogen har til formål at etablere en fælles forståelse om, hvad en ansvarlig genåbning indebærer, sådan at de enkelte sektorer er velforberedte på en genåbning, når det bliver muligt. Sektordialogen kan således blandt andet drøfte yderligere tiltag ud over sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, som kan eller bør tages på netop folkekirkens område, for at undgå smitte.”

På den baggrund har Kirkeministeriet inviteret til en række dialogmøder, som finder sted fra tirsdag den 28. april til onsdag den 6. maj 2020. Herefter vil resultatet indgå i de videre drøftelser med partilederne om efterfølgende faser af genåbningen.

”Jeg ser frem til, at alle parter engagerer sig konstruktivt og ansvarligt i dialogen om, hvordan en kommende genåbning bedst kan forberedes. Også selv om vi må regne med, at det også efter en kommende gradvis og kontrolleret åbning kommer til at ske på andre vilkår, end vi er vant til.
Jeg glæder mig til den dag, hvor folkekirken igen kan åbne dørene for mennesker, der har brug for trøst og fællesskab i en svær tid,” skriver ministeren.

Hvornår det bliver aktuelt at genåbne folkekirkerne helt eller delvis, er endnu ganske uvist, men regeringen har altså fundet det relevant at se på, hvordan det i givet fald kan ske.

PROVSTER FORESLÅR FRILUFTSGUDSTJENESTER
Invitationen fra ministeriet kommer kort efter, at Danmarks Provsteforening mandag har sendt et åbent brev til statsministeren og Folketingets Kirkeudvalg under overskriften: ”Tiden er inde til at åbne kirkerne for personlig bøn og andagt og for at menigheden kan samles til gudstjeneste under åben himmel”. Heri skriver formand Peter Birch blandt andet:

”Den nuværende situation, hvor vi taler om en kontrolleret genåbning, er resultatet af en kollektiv indsats, som i mange tilfælde har været forbundet med dybe afsavn og store personlige omkostninger. Det skal vi have den største respekt for og ikke sætte over styr. Men tiden er inde til at tage to betydningsfulde skridt, som efter Provsteforeningens mening vil kunne tages på en betryggede måde, der respekterer de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand, hygiejne mm.:
• Åbn landets kirker som rum for personlig bøn, andagt og refleksion.
• Tillad friluftsgudstjenester.”

Som baggrund for forslaget lægger provsteforeningen indirekte op til, at konfirmationer i givet fald vil kunne afvikles udendørs:

”Lige nu venter familier på retningslinjer for, hvordan sommerens mange vielser og konfirmation af 40.000 unge kan foregå,” skriver Peter Birch.

Allerede den 16. april efterlyste Landsforeningen af Menighedsråd en plan for genåbning af kirkerne og udtrykte ønske om at blive inddraget i dette. 
 
”Jeg har forståelse for, at folkekirken ikke står allerforrest i køen. Ikke mindst set i lyset af, at store dele af folkekirken selv sagde nej tak ud fra et ønske om at være solidarisk med resten af samfundet, da kirkeministeren lige inden påske åbnede for muligheden for en begrænset åbning. Vi vil gerne i folkekirken inddrages tidligt i, hvordan og hvornår en genåbning af kirkerne kan foregå i næste fase efter 10. maj,” udtalte Søren Abildgaard, Landsforeningens formand, på menighedsraad.dk.
 
TRE MULIGE SCENARIER
I sidste uge udsendte Kirke.dk-redaktør Kåre Gade en analyse med tre scenarier for folkekirkens genåbning.

”Kirken er nærmest forsvundet fra de politiske debatter om genåbningen, hvis den da overhovedet har været der,” konstaterer han.

Kåre Gade kompenserer i sin analyse for de manglende konkrete bud på, hvordan en genåbning af folkekirken kunne se ud. Hans bud på et ”forsigtigt scenarie” ser sådan ud:

”Kirkerne åbnes for andagtssøgende. Gudstjenester, bryllupper og vielser tillades med deltagertal efter nugældende regler for begravelser. Udendørs gudstjenester får dispensation fra forsamlingsforbuddet, så op til 100 deltagere tillades ved behørig afstand mellem deltagerne. (…) Det vil være en nærmest symbolsk genåbning, og i små kirker eller kirker med mange kirkegængere vil det blive nødvendigt at afvise gudstjenestedeltagere.”

I analysen fra Kirke.dk går ”det halvfriske scenarie” ud på, at man foruden ovenstående åbner for menighedsrådsmøder, børnearbejde, ældrearbejde og lignende, mens det sidste scenarie, ”folkefesten” indebærer, at alting genåbnes fuldt ud.

Se nyheden fra Kirkeministeriet her: Hvordan kan folkekirken og andre trossamfund genåbnes, når det bliver muligt? (27.04.20)

Pressemeddelelsen fra Provsteforeningen kan ses i et Facebook-opslag fra Peter Birch  (27.04.20)

Se nyheden fra Landsforeningen af Menighedsråd: Ønsker plan for genåbning af kirkerne (16.04.20)

Se Kirke.dk’s Analyse:
Tre scenarier for folkekirkens genåbning (20.04.20)

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin