Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Folkekirken skal udvise samfundssind
26-03-2020
Efter at statsministeren mandag forlængede nedlukningen af det meste af det danske samfund inklusive forenings- og selskabsliv frem til og med 2. påskedag, sendte kirkeminister Joy Mogensen et usædvanligt brev til de faglige organisationer i folkekirken. Hun skriver, at hun modtager mange henvendelser fra ansatte i folkekirken, som har spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang de kan, skal og må udføre deres arbejde.

”Men det er også en situation, som kræver at vi står sammen og udviser samfundssind mod coronasmitte,” lyder hendes indledende svar, som hun fortsætter sådan:

”Kirkerne er lukkede, alle gudstjenester er aflyst, og det gælder også utallige af de andre aktiviteter, som normalt foregår i kirker og sognegårde over hele landet. Men også folkekirken har enkelte kritiske opgaver, som fortsat skal varetages og har stor betydning for de mennesker, som har brug for begravelses-, dåbs- og vielsesattester. Derfor skal kirkelige handlinger som begravelser, dåb og vielser fortsat kunne gennemføres, men under andre former end normalt. Og overalt, hvor det
overhovedet er muligt, er det min opfordring at udsætte dåb og bryllupper til bedre tider, der forhåbentlig kommer.”

MINIMUMSPERSONALE?
Ministeren henviser herefter til vejledningerne fra biskopperne og Kirkeministeriet, som slår fast, at der kun skal indkaldes et minimum af personale. Det vil ifølge biskopperne sige præst, organist og kirketjener. Joy Mogensen forholder sig dog ikke så specifikt til spørgsmålet om minimumspersonale men lægger op til en lokal dialog:

”Vi skal i denne situation udvise et forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de
nødvendige opgaver, der fortsat er i folkekirken. I alle tilfælde skal sundhedsmyndighedernes anvisninger følges,” lyder det fra kirkeministeren.

RESTRIKTIV TOLKNING
Joy Mogensen adresserer ikke direkte det spørgsmål, som mange af folkekirkens ansatte har stillet, omkring muligheden for at deltagelse af flere end ti personer i bisættelser og begravelser. Til sammenligning har biskoppen og domprovsten på Færøerne tirsdag indskærpet, at der maksimum må deltage ti personer ved en begravelse i den færøske kirke, og dåb og vielser må slet ikke afholdes, medmindre der er tale om nøddåb eller nødvielse.

Webmediet Kirke.dk har kigget nærmere på, hvordan reglerne for Den Danske Folkekirke bliver praktiseret på forskellig vis rundt omkring i landet. Eksempelvis fortæller domprovst i Aalborg Niels Christian Kobbelgaard, at man her tolker reglerne restriktivt, således at domkirkens kapacitet nu er vurderet til 50 mennesker mod normalt 600.

I øvrigt har Kirke.dk uden held forsøgt at finde ud af, hvor undtagelsen af begravelser og bisættelser egentlig stammer fra, altså om beslutningen er taget i Kirkeministeriet, Sundhedsministeriet eller et helt tredje sted. I en ny vejledning udsendt af biskopperne onsdag den 25. marts ser det dog ud til at komme fra sundhedsministeren:

”Biskopperne har på baggrund af sundheds- og ældreministerens regler for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning til gennemførelse af begravelser og bisættelser med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19,” skriver biskopperne.

ORGELSPIL MED ENGANGSHANDSKER?
Et andet væsentligt formål med vejledningen er ”at præsterne og kirkebetjeningen kan arbejde under betryggende forhold, samtidig med at der kan tages en værdig afsked med afdøde.”

Om håndtering af de nye kvadratmeterregler, der gælder som hovedregel ved bisættelser og begravelser, skriver biskopperne i vejledningen, at der af menighedsrådet sammen med provst og præst ”aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke m.v. og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger.”

Vejledningen omhandler også helt praktiske foranstaltninger: Biskopperne skriver blandt andet, at der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken, samt at kirkebetjeningen bør bruge engangshandsker og være i kirken i god tid forud for begravelsen/bisættelsen.

Desuden bør der ikke benyttes salmebøger men løse salmeark/sanghæfter, som kan bortskaffes efter handlingen. Disse ark kan på forhånd lægges med mere end to meters afstand på bænkene og dermed markere, hvor deltagerne må sætte sig i kirken.

Se biskoppernes vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse med begravelse og bisættelse (25.03.2020) 

Kirkeministeriet opdaterer løbende sin oversigt over hyppigt stillede spørgsmål på folkekirkenspersonale.dk

Landsforeningen af Menighedsråd har samlet de seneste ugers mange vejledninger på siden her.
 
LÆS OGSÅ
ARTIKLER FRA KIRKE.DK (kræver abonnement):

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin