Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Formanden til medlemmerne: coronavirus og organistarbejde
17-03-2020
Kære medlemmer

I denne usædvanlige og alvorlige situation er det for Organistforeningen afgørende, at der på bedste vis drages omsorg for og sættes fokus på, at alle medlemmer får den nødvendige oplysning, rådgivning og vejledning. Vi er alle dybt optaget af coronavirus, og jeg tror, vi alle har en følelse af utryghed og afmagt.

Vi i Organistforeningen følger tæt, hvad medlemmerne beretter og fortæller os. Vi kan forstå, at der er stor forskel på de løsninger som menighedsråd, præster og ansatte tilvejebringer rundt om i sognene. Vi følger naturligvis også og tager bestik af de centrale tilkendegivelser og de vejledninger, som biskopperne og Kirkeministeriet har udsendt. De lokale løsninger kan på ingen måde sættes på fast formel, og det må forventes, at man rundt omkring i de danske sogne kommer på de bedste løsninger i forhold til de lokale forudsætninger og muligheder, og i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi kan som fagforening ikke se bort fra de regler, som følger af overenskomsterne, hovedaftaler, tjenestemandsloven mv. Der er så at sige et ansættelsesretsligt og juridisk spor, som gælder, når det vedrører vores ansættelser. Vi skal derfor møde på arbejde, og løse de opgaver som menighedsrådet pålægger os.

For øjeblikket vurderer præster og menighedsråd, hvilke kirkelige handlinger, som er tvingende nødvendige at gennemføre, og i hvilket omfang der skal medvirke personale. Foruden det ansættelsesretslige og juridiske spor, er der således også et spor, hvor præster, menighedsråd og organister skønsmæssigt skal udmønte vejledningerne fra biskopper, kirkeministerium, sundhedsmyndigheder m.fl.

Vi erfarede i sidste uge, at den daværende vejledning fra landets biskopper ikke tilvejebragte den nødvendige klarhed om afvikling af og om personale til de kirkelige handlinger. Derfor sendte vi d. 14. marts et brev til landets biskopper med en appel om at skærpe vejledningen. Mandag den 16. marts er der kommet en opdateret vejledning fra biskopperne.

Jeg forstår og deler bekymringen om coronavirus. Og bekymringen bliver meget virkelig og nærværende, når man som organist meddeles at skulle gennemføre en kirkelig handling. Mange kirker formår at tage kompetent hånd om situationen fra menighedsrådenes side. Andre er knap så kompetente. Hvis du ikke oplever, at der tages tilstrækkelig hånd om situationen, bør dialogen tages med dit menighedsråd. Start med biskoppernes og Kirkeministeriets vejledninger og om de konkrete bekymringer, man gør sig.

Jeg bekymres også. Jeg bekymres for mit eget helbred, mine kollegaer, menigheden, dåbsgæsterne – for alle dem, som er til stede under en kirkelig handling. Særligt ved begravelser, er aldersgennemsnittet højt, og flere gæster er over 80 år. Selvfølgelig er det ikke business as usual. Jeg har derfor en forhåbning og forventning om, der rundt om i sognene arbejdes på pragmatiske løsninger, som tager ansvar for de tilstedeværende – både personale og menighed.

Hvis du har spørgsmål, overvejelser og/eller andre udfordringer, står både jeg, tillidsrepræsentanter og sekretariatet klar til at hjælpe. Det er også vigtigt for os, at du deler dine erfaringer med os, så vi ved, hvad der rører sig på arbejdspladsen netop nu.

Samtidig skal jeg påpege vigtigheden af, at du jævnligt følger med i de informationer, der lægges ud på hjemmesiden. Her kan du finde de vigtigste links, så du selv kan følge og tænke med.

Pas godt på jer selv og hinanden. Så håber vi også, andre vil passe godt på os.

Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin