Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organistforeningens brev til landets biskopper
14-03-2020
Herunder følger Organistforeningens brev til landets biskopper angående opfordring til at indskærpe håndtering af de kirkelige handlinger under sundhedskrisen. 

Til landets biskopper

D. 14. marts 2020


Opfordring til at indskærpe håndtering af kirkelige handlinger under sundhedskrisen

Organistforeningen oplever på baggrund af en række medlemshenvendelser, at biskoppernes vejledning ikke tilvejebringer den nødvendige klarhed over, hvordan sundhedskrisen skal håndteres i folkekirken. Vi oplever, at vores medlemmer er utrygge under sundhedskrisen.

Vi har flere eksempler på, at organister bedes om at gennemføre de kirkelige handlinger som vanligt, selvom både biskoppernes og Kirkeministeriets vejledning på området anviser, at de kirkelige handlinger som udgangspunkt bør udskydes. Det er yderst uheldigt og skaber utryghed. Hvis det er absolut nødvendigt at gennemføre en kirkelige handling under sundhedskrisen, bør der være klare retningslinjer for, hvornår og ud fra hvilke kriterier en organist kan kaldes på arbejde. Udgangspunktet må fortsat være, at det sker med mindst mulig personale – ligesom på alle andre offentlige arbejdspladser.

For de af organisterne, som står i en særlig situation – hvad angår deres eget eller deres nærmestes helbred – er det afgørende, at der udvises særligt hensyn og forståelse. Heldigvis er der mange menighedsråd, som formår at håndtere sundhedskrisen og som kompetente arbejdsgivere udviser rettidig omhu.

Desuden undrer det, at provster/præster – og det uden om menighedsrådet – instruerer organisten i at gennemføre dåb og vielser. Almindeligvis er det jo et forhold, som ligger under menighedsrådets/ kontaktpersonens ressortområde, og det ville derfor være højst overraskende, hvis det pludselig forholdt sig helt anderledes.

Kære Biskopper. For at understøtte den bedst mulige håndtering af sundhedskrisen, skal der fra Organistforeningen lyde en opfordring til at indskærpe følgende:
  • At dåb og vielser udskydes og kun gennemføres, når der er tvingende omstændigheder.
  • At bisættelser (og eventuelle dåb og vielser) gennemføres med mindst muligt personale.
Med venlig hilsen
Ingrid Bartholin Gramstrup
Formand, Organistforeningen

Louis Torp
Sekretariatsleder, Organistforeningen

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin