Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Kirkeministeriet: Lukning gælder foreløbigt måneden ud
13-03-2020
I forlængelse af torsdagens udmeldinger fra biskopper og kirkeministerium omkring Corona-lukning af folkekirken udsendte Kirkeministeriet torsdag eftermiddag et nyhedsbrev til menighedsrådene, hvor det præciseres, at undtagelsestilstanden ikke blot gælder i to uger men foreløbigt ”frem til den 1. april 2020”. Det fremgår ikke, hvorvidt onsdag den 1. april skal regnes med.

I denne periode kan kirkelige handlinger dog fortsat gennemføres med nødvendige restriktioner:

”Kun medarbejdere, der er nødvendige for opretholdelse kritiske funktioner og afholdelse af enkelte kirkelige handlinger, som dåb, begravelser og vielser, kan fortsat møde på arbejdspladsen efter konkret aftale med menighedsrådet. Sådanne kirkelige handlinger kan stadig afholdes, hvis der ikke findes en ny dato, men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere,” skriver ministeriet i nyhedsbrevet ”Folkekirkens personale”.

Bortset fra dette skal man som ansat i videst muligt omfang løse sine arbejdsopgaver hjemmefra.
Samtidig gælder det, at ”for medarbejdere, der ikke meningsfuldt kan løse deres arbejdsopgaver hjemmefra, vil der være tale om tjenestefrihed med løn.”

For en organist betyder det naturligvis, at der bliver bedre tid til almindelig forberedelse, planlægning af koraktiviteter og koncerter, den generelle øvning, idéudvikling og meget mere. Det skal understreges, at det er op til det enkelte menighedsråd at udmønte retningslinjerne for den enkelte medarbejder. Som ansat må man derfor tage en snak med sin kontaktperson eller daglige leder omkring dette.

Uanset om man arbejder hjemme eller har tjenestefri med løn, skal man ifølge ministeriets retningslinjer ”indenfor almindelig arbejdstid” stå til rådighed for arbejdspladsen og ”med kort varsel kunne møde på arbejdspladsen med henblik på at udføre nødvendige opgaver, herunder gennemførelse af nødvendige kirkelige handlinger”.

Endvidere forslår ministeriet følgende:

”Ved personalemøder, der er uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd mulighed for at deltage på telefon eller Skype.”

Læs hele nyhedsbrevet fra Kirkeministeriet her

LÆS OGSÅ:

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin