Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Kirkemusikalsk tænketank nedsættes i Vestervig
23-02-2020
”Hvad skal man kunne for at drive musikpædagogisk arbejde i folkekirken? Hvad fremmer arbejdet og hvad hæmmer arbejdet? Hvilke kompetencer skal indhentes?”

Det er ifølge en pressemeddelelse fra Vestervig Kirkemusikskole nogle af de spørgsmål en ny såkaldt tænketank skal stille sig selv. Det er kirkemusikskolens bestyrelse, som har nedsat tænketanken, der ”har til formål at afdække kirkemusikerens kompetencebehov vedr. de mange pædagogiske jobfunktioner, som kirkemusikeren bestrider i dagens folkekirke, ikke mindst i forhold til børn og unge.”

Tænketanken består af: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, kantor og sangpædagog Lotte Smith-Petersen, organist Christine Toft Kristensen, organist Povl Chr. Balslev foruden rektor Tine Fenger Thomsen, der er projektleder.

”Initiativet er drevet af et ønske om at ’highlighte’ kirkemusikkens kæmpe potentiale for bl.a. kirkens børne-/ungearbejde og i det hele taget for forkyndelsen i form af både mission, undervisning, diakoni og gudstjeneste,” forklarer Tine Fenger Thomsen i pressemeddelelsen.

Den konkrete opgave for tænketanken er at udarbejde en rapport som skal formulere en kompetenceprofil, som kan bruges i det videre arbejde med udvikling af kirkemusikskolernes uddannelser:

”Gennem en systematisk beskrivelse af kirkemusikerens pædagogiske jobfunktioner og de dertil knyttede rammer, resultatkrav og kerneopgaver, etableres en kompetenceprofil for netop disse funktioner,” hedder det.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin