Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Forvirring om den betalte spisepause endeligt ryddet af vejen
11-03-2020
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet har slået fast, at aftalen om betalt spisepause for medarbejdere, som står til rådighed på arbejdspladsen, også gælder i folkekirken. Hidtil har der nemlig været en vis uklarhed omkring rækkevidden af den aftale, som blev indgået i forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger i 2018, især efter at Københavns Stift i januar oplyste, at der ikke var indgået aftale om betalt spisepause for ansatte i folkekirken.

Den efterfølgende præcisering fra styrelsen fik i midten af februar Kirkeministeriet til at udsende en nærmere vejledning til menighedsrådene.

”Kirkeministeriet skal (…) anbefale, at de arbejdsgivere/menighedsråd, som har ansatte, der ikke på nuværende tidspunkt har betalt spisepausen, får implementeret reglerne herom hurtigst muligt, idet implementering skal ske inden 1. august måned 2020,” skriver ministeriet i nyhedsbrevet Folkekirkens personale.

Dette er naturligvis gode nyheder i de faglige organisationers ører, hvorimod der fra Landsforeningen af Menighedsråds side bliver udtrykt både overraskelse og skuffelse. I en nyhed på menighedsraad.dk beskrives sagen som følger med et citat fra formanden for Landsforeningens personaleudvalg:

”’Jeg bliver bekymret, når man på den måde fra politisk hold tilsidesætter, hvad der hidtil har været aftalt og altså de gældende løn-og ansættelsesvilkår for menighedsrådenes ansatte,’ siger Inge Kjær Andersen, der ellers oplever, at regeringen i Danmark og i Europa forsvarer den danske model, som er kendetegnet ved, at arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer forhandler sig til rette.”

I et læserbrev i Kristeligt Dagblad undrer DOKS-formand Karin Schmidt Andersen sig efterfølgende over, hvordan Landsforeningen kunne mene, at sagen viser, at den danske model ikke er gældende i folkekirken. Sagen er ifølge Karin Schmidt Andersen et eksempel på det modsatte.

”Vilkårene for folkekirkens ansatte har altid været forhandlet sammen med vilkårene for statens ansatte og da menighedsrådene er offentlige arbejdsgivere, er det centrale CFU-forlig gældende for folkekirken,” påpeger hun i sit indlæg og konkluderer:

”Når Inge Kjær Andersen undrer sig, må det være, fordi hun har en egen forståelse af, hvad den danske model går ud på, og fordi hun ikke anerkender menighedsrådene som offentlige arbejdsgivere, der er en del af det statslige forhandlingssystem. Det må betyde, at Landsforeningen ønsker at privatisere menighedsrådene og folkekirken og indføre et andet forhandlingssystem end det statslige. Hvis det er baggrunden for Landsforeningens ambition om at få forhandlingsret, ville det være klædeligt at melde det klart ud.”

Inge Kjær Andersen har ikke kommenteret DOKS-formandens indlæg.

Læs mere om, hvilke konsekvenser aftalen om spisepause har for en kirkefunktionær

Se også artiklen fra Landsforeningen af Menighedsråd: Bekymring over tilsidesættelse af aftale om frokostpause 

Karin Schmidt Andersens læserindlæg kan ses i en forkortet form på DOKS’s hjemmeside: Spisepause efter den danske model

Se organistoverenskomsten, som endelig blev offentliggjort den 18. januar 2020 

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin