Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Kurser i de kommende måneder
02-01-2020
Der rig lejlighed til at opgradere sine kompetencer på et bestemt kirkemusikalsk felt eller blot hente ny inspiration. Vi omtaler her nogle af de mest oplagte kurser landet over.

Det førstkommende kursus er onsdag den 18. januar kl. 10-16, hvor Vestervig Kirkemusikskole indbyder til PR-kursus i Folkekirkens Hus i Aalborg. Underviseren er journalist og grafiker Svend Løbner, som vil komme omkring både pressearbejde, sprogoptimering, billeder, layout og synergi mellem brug af printmedier, web og sociale medier. Tilmeldingsfrist er den 8. januar.

UDVID DIT REPERTOIRE
Alle tre kirkemusiksker frister i de kommende måneder med repertoirekurser. På Løgumkloster Kirkemusikskole handler det tirsdag den 31. januar kl. 10-16 om festlig orgelmusik. Det er rektor Hans Chr. Hein, der står for inspirationsdagen, hvor han især vil præsentere frie værker, som egner sig som præ- eller postludium ved gudstjenester, hvor det skal være ekstra festligt, eller som stykker til koncerter, omkring 50 kortere orgelstykker i alt. Ansøgningsfrist er den 17. januar.

Sjællands Kirkemusikskoles repertoirekursus er med organist Jens Ramsing og foregår mandag den 17. februar kl. 10-15 i Sct. Peders Kirke i Næstved:
”Med udgangspunkt i de to nye orgler giver Jens Ramsing eksempler på velegnet musik til gudstjenesten og til koncert. Vi taler om registrering, klanglige muligheder (og begrænsninger) og om repertoire, der i nogen grad har været overset,” hedder det i præsentationen af kurset, som har ansøgningsfrist den 3. februar.

Vestervig Kirkemusikskole indbyder lørdag den 28. marts kl. 10 til en dag med organist Lars Rosenlund Nørremark på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med overskriften Musik for det lille orgel i landsbykirken. Formiddagen afvikles som foredrag og gennemgang af repertoire for étmanualsorgel, hvorimod eftermiddagen vil have karakter af masterclass, hvor deltagerne spiller med bragte stykker for hinanden under vejledning af Lars Rosenlund Nørremark. Det slutter med en minikoncert, hvor familie og venner velkomne.

SYNG MED BABYER, SKRIV NODER
Løgumkloster Kirkemusikskole har de kommende måneder særligt godt gang kursusvirksomheden, da der blandt andet også bydes på internatkurser i babysalmesang og endagskurser i nodeskrivning, begge dele niveauopdelt.

Begynderkurset Babysalmesang 1 med sangpædagog Lise Nees finder sted over tre dage på Løgumkloster Refugium fra mandag den 24. kl. 12 til onsdag den 26. februar kl. 13. Den første dag står den på teori, og der undervises også om aftenen. Tirsdag formiddag vil det handle om brug af rekvisitter og bevægelser/danse, hvorefter resten er kurset primært er lagt an som praktisk gruppearbejde. Grundbogen er ”Salmer i dans og bevægelse” af Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfristen er den 4. februar.

Fortsætterkurset Babysalmesang 2 finder ligeledes sted på Løgumkloster Refugium med Lise Nees som underviser, men kun over to dage fra onsdag den 26. februar kl. 12 til torsdag kl. ca. 15.30:

”Kurset tager udgangspunkt i babysalmesangens mest anvendte salmer, tilfører dem nye vinkler og giver dig derudover nyt og brugbart materiale indenfor både de traditionelle salmer og de nyere rytmiske,” hedder det i præsentationen. Der vil blive arbejdet med bl.a. rekvisitter, bevægelser, stimulering, rytmik, dynamik, flow/koncentration og underviserens rolle, og også på dette kursus er der en hel del gruppearbejde. Tilmeldingsfrist den 4. februar.

De to nodeskrivningskurser er på selve Løgumkloster Kirkemusikskole og har korleder og komponist Søren Birch som underviser. Finale 1 finder sted mandag den 17. februar kl. 10-16 og henvender sig til folk, som har lidt eller ingen erfaring med programmet Finale. Tilmeldingsfrist: 17. februar.

Desuden kan man fredag den 27. marts kl. 10-16 tage kurset Finale 2, som forudsætter grundlæggende erfaringer med programmet og handler om indtastning af satser og sangtekst samt indsætning af dynamiske og øvrige informationer i nodedokumentet. Tilmeldingsfrist: 9. marts.

TUR TIL HOLLAND
På Sjællands Kirkemusikskole er der mandag den 2. marts kl. 10-16 en inspirationsdag med overskriften Orglet og salmesangen. Her vil rektor Christian Præsholm undervise i ”salmeledsagelse og forspil med fokus på forspil (både improviserede og nedskrevne) i ca. 15-1600-talsstil, samt forspil og ledsagesatser i en mere nutid modal stil”.

Det sidste ”kursus”, som skal omtaler her, er Løgumkloster Kirkemusikskoles orgelekskursion til området ved Groningen i Holland i weekenden den 20.-22. marts. Her vil der blive lejlighed til at opleve en række små og store instrumenter af den nordtyske baroks førende orgelbygger, Arp Schnitger (1648-1719).
”På vejen til Holland aflægges besøg ved det velbevarede orgel i Grasberg ved Bremen samt det østfrisiske forskningscenter for orgler i Weener på grænsen til Holland,” fortælles det i programmet for turen, der foregår som samkørsel i privatbiler, og som ledes af organist Kristian Lumholdt og rektor Hans Christian Hein. Tilmeldingsfrist: 17. februar.

Læs mere om kirkemusikskolernes kurser på www.kirkemusikskole.dk/kurser (virker muligvis ikke i Chrome).

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR
FUK har i denne sæson blandt andet et endagskursus med titlen Bevæg Koret. Det sidste af slagsen finder sted i Klostermarkskirken, Ringsted den 24. april. Her kan man ”få inspiration til både den kropslige og musikalske bevægelse i koret, når Birgitte Næslund-Madsen og Jonas Rasmussen udforsker korlederens muligheder for at udvikle koreografier og direktionsteknik”. Tilmeldingsfrist er den 10. april.

FUK’s årlige sommerskole i uge 31 er i år flyttet til Orkesterefterskolen i Holstebro. Ud over en ny orgellinje for unge organister på 13-29 og sangerlinjen for korsangere i samme alder, er der selvfølgelig korlederlinjen for ”korledere på alle niveauer, der ønsker faglig fordybelse, ny inspiration og kollegialt samvær”. Tilmeldingsfrist: 15. maj.

Læs mere om FUK’s kurser på fuk.dk

BØRNEKORAKADEMIET
Børnekorakademiet tilbyder som noget nyt deres Børnekor Basis-uddannelse i Odense, nærmere bestemt i Sankt Hans Kirke. Undervisningen finder sted fra den 30. marts over tre mandage i foråret og tre mandage i efteråret 2020, alle dage kl. 10-14. Instruktørerne er Bjørn Krog Thesbjerg, Pavel Refsgaard Jensen og Pia Boysen, og der er tilmeldingsfrist den 14. februar.

I Odense er sæsonen altså forskudt i forhold til de tilsvarende Børnekor Basis-uddannelser i Aarhus og Roskilde, hvor næste runde begynder i september 2020. I Aarhus sker det i Fredenskirken på mandage med Anne Lise Quorning og Merethe Lammert Køhl Hansen som instruktører, og i Roskilde er det på kirkemusikskolen på fredage med Susanne Wendt og Marlene Lollike (tilmeldingsfrist til uddannelserne i Aarhus og Roskilde er den 7. august).

Der er også Masterclass for børnekorledere i Jægersborg Sognegård, Gentofte, hvor Pia Boysen i weekenden den 6.-7. marts ”leder en både legende og udfordrende weekend i Børnekorets univers”. Det Danske Børnekor er med som praktikkor om lørdagen. Tilmeldingsfrist den 18. februar.

Endelig er der Masterclass i spirekorledelse med Margrete Enevold og Pia Boysen i Ordrup Kirkes Sognegård, Charlottenlund, i weekenden den 27.-28. marts. Her er Det Danske Spirekor med om lørdagen. Tilmeldingsfrist den 10. marts

Læs mere om Børnekorakademiets efteruddannelser på bornekorakademiet.dk

DEN JYSKE SANGSKOLE
Årets Unge Stemmer på sangskolen i Herning er den 13.-15. marts. Temaet er denne gang ”Nye formater”. Her vil en række spændende workshops ”introducere nye genrer og tilgange til korarbejdet, men også nye koncertformater og metoder til at få flere til at synge sammen”. Der er tale om ”en kursusweekend fyldt med praksis, teori, masterclass og dialog omkring sang med børn og unge”.

I skrivende stund er to programpunkter offentliggjort: ”Barbershop Harmony Time!” ved Charlotte Rowan (UK) og et foredrag med overskriften ”Alle Kan Synge” ved Anne-Kari Ferenczi. Desuden medvirker bl.a. Cille Buch og Astrid Vang-Pedersen.

Læs mere på denjyskesangskole.dk/unge-stemmer

BØRNEGUDSTJENESTER
Endelig skal nævnes en inspirationsdag om børnegudstjenester for organister og præster i Helsingør Stift. Det er tirsdag d. 21. januar kl. 09.00-14:30 i Vangede Kirke ved Gentofte, hvor sognepræst Andreas Thom vil sige noget om at holde gudstjeneste for børn, skuespiller Jytte Abildstrøm taler om emnet ”Når vi vil børn noget”, og om eftermiddagen har organist Martin Hornstrup et oplæg med titlen. ”Musikkens betydning i børnegudstjenester og præsentation af nye salmer for børn”. Tilmelding religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk senest dem 13. januar.
Filip


 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin