Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Sekretariatet er flyttet til Viborg
21-12-2019
Organistforeningens sekretariat har i ugen op til jul holdt ekstraordinært lukket for at flytte det hele fra Vejle til Viborg. Dermed er vi nu klar til at tage fat på at servicere medlemmerne igen mandag den 6. januar 2020. De nye lokaler er beliggende centralt i Viborg som en del af virksomheds- og kontorfællesskabet Erhvervenes Hus på adressen Skottenborg 12-14.

”Ud over et dejligt lyst og indbydende kontorlokale på 1. sal, der skal danne ramme om det daglige arbejde, får vi adgang til flere både mindre og større optimalt udstyrede mødelokaler, der vil udgøre en kærkommen forbedring for bestyrelsens og udvalgenes mødeaktivitet og arbejde. De store mødelokaler giver også mulighed for at kunne afholde TR-kurser,” forklarer bestyrelsesformand Ingrid Bartholin Gramstrup i november-nummeret af Organist.org.

Blandt de øvrige forbedringer i forhold til sekretariatets gamle adresse i Vejle kan nævnes bedre adgangsforhold, og at der findes kantine og reception i huset. Desuden har flytningen en positiv betydning for foreningens økonomi, eftersom huslejen bliver omtrent halveret.

En anden væsentlig ting for bestyrelsen er samtidig, at det trods flytningen 95 km. mod nord er muligt for foreningen at beholde både sekretariatsleder Louis Torp og sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen.

MOBILISERING INDEN FOR KOMMUNIKATION
Samtidig vokser antallet af fastansatte medarbejdere på sekretariatet, idet bestyrelsen har besluttet at oprette en stilling som kommunikationsmedarbejder. I denne stilling har bestyrelsen ansat Filip Graugaard Esmarch, som i forvejen kender Organistforeningen godt, da han siden 2011 har været ekstern redaktør for medlemsbladet.

”Organistforeningens bestyrelse og sekretariat har over længere tid haft fokus på og arbejdet med, hvordan vi kan forbedre og udvide vores kommunikationsplatforme. Det er helt afgørende, at vi som fagforening hurtigt og præcist kan få vores budskaber og nyheder ud. Det gælder først og fremmest til medlemmerne (…) men også kommunikationen udadtil,” skriver Ingrid Bartholin Gramstrup i november-nummeret af Organist.org, hvor hun fortsætter:

”Vi er som faglig organisation en medspiller på både det almindelige arbejdsmarked og på det mere specifikke folkekirkelige. Ligesom vi repræsenterer en stor del af folkekirkens faguddannede kirkemusikere. Inden for begge områder gælder, at det er af stor betydning, at vores fagpolitiske og fagmusikalske holdninger og synspunkter hurtigt og bredt kan gøres gældende over for andre organisationer, interessenter og politikere. Kort sagt: Vi har til hensigt at mobilisere på Organistforeningens kommunikationsområde.”

Inden for medlemskommunikationen vil der ske ændringer i 2020. Medlemsbladet Organist.org vil kun vil udkomme hver anden måned, nemlig i de ulige måneder, uden at der første omgang vil ske nogen større forandringer i bladets form og indhold. Derudover vil der i hver måned udkomme digitale nyhedsbreve med korte og aktuelle meddelelser fra sekretariat, bestyrelse og det folkekirkelige og kirkepolitiske landskab. Det faste nyhedsbrev vil være frit tilgængeligt for alle interesserede modtagere, og mere lejlighedsvist vil der derudover blive udsendt nyheder kun for medlemmer.

Om den nye stilling fortæller Ingrid Bartholin Gramstrup desuden:

”Indimellem har vi behov for at få iværksat et lidt større, tidskrævende projekt i forbindelse med foreningens mange opgaver og løbende politikudvikling. Sådanne projekter er ligeledes indeholdt i kommunikationsmedarbejderens opgaveportefølje.”

Blandt de opgaver, som vil ligge først for, er en yderligere videreudvikling af foreningens digitale kommunikation, særligt via hjemmesiden, som skal fornyes. Bestyrelsen overvejer desuden, hvordan der på sigt kan skabes fora, hvor medlemmer, bestyrelse og sekretariat kan debattere, udveksle erfaringer og føre samtaler om vigtige og påtrængende emner, evt. via inddragelse af et eller flere sociale medier.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin