Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organisationer: Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment
04-07-2019
De ni faglige organisationer for kirkefunktionærer har udsendt følgende udtalelse fra et fællesmøde den 27. juni 2019

Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation.

Formænd og repræsentanter fra ni faglige organisationer, der repræsenterer ca. 8.500 kirkefunktionærer i folkekirken har været samlet til stormøde.

Kirkefunktionærorganisationerne ønsker Joy Mogensen tillykke med udnævnelsen som kirkeminister og ser frem til et godt samarbejde.

På mødet drøftede man den aktuelle politiske situation og strategi i forhold til de fælles udfordringer, man oplever på den folkekirkelige arbejdsplads.

Medarbejderne er repræsenteret i så godt som alle grene af kirkens funktioner og udgør en væsentlig ressource i folkekirkens drift og udvikling. Medarbejderne sidder inde med en erfaring og faglig viden, som helt naturligt bør inddrages, når der tages afgørende beslutninger for folkekirken, lokalt som centralt.

Medarbejderne ønsker sikkerhed om deres ansættelses- og arbejdsforhold og er i stigende grad utrygge ved udmeldingerne fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Gennem flere år har Landsforeningen forsøgt at italesætte sig som arbejdsgiverorganisation med ønske om fuld forhandlingsret dog uden at gøre det klart, hvilken vision der ligger bag, eller hvad man ønsker at ændre i de aftaler og overenskomster, der arbejdes efter.

Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment, der afgørende vil rykke ved magtbalancen i folkekirken og i forholdet mellem kirke og stat og ser ingen grund til at ændre på, at folkekirkens overenskomster aftales med Kirkeministeriet/Moderniseringsstyrelsen.

De faglige organisationer appellerer til en bred drøftelse af folkekirkens forhold, hvor alle aktører på kirkens område inddrages, så der sikres en solid folkelig og politisk opbakning bag folkekirken også i fremtiden.

3F, Den Offentlige Gruppe
Hanne Gram, forhandlingssekretær

Danmarks Kirketjenerforening
Gert Rhinstrøm Schmidt, formand

Dansk Kirkemusiker Forening
Merete Brautsch Sand, formand

Danmarks Kordegneforening
Henrik Kristoffersen, formand

Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS
Karin Schmidt Andersen, formand

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
Bjarne Rødkjær, formand

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Jens Zorn Thorsen, formand

Kirkekultur.nu
Esther Jensen formand

Organistforeningen
Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin