Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Spørgsmål om interessekonflikter i arbejdsmiljørådgivning mangler i ny rapport
11-05-2019
Midtvejsevalueringen af pilotprojektet med en Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning tegner foreløbigt billedet af en succes, men undlader stort set at forholde sig til spørgsmålet om uvildighed.

Af Filip Graugaard Esmarch

I forbindelse med etableringen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning i 2016 blev et bestemt spørgsmål drøftet indgående i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som står bag det ambitiøse projekt. Var der risiko for, at brugerne ville opfatte rådgivningen som en del af Landsforeningens servicetilbud snarere end en uafhængig instans? Spørgsmålet trængte sig på, da rådgivningsenheden af praktiske og økonomiske grunde endte med at dele både adresse og CVR-nummer med Landsforeningen af Menighedsråd i Sabro ved Aarhus.

En midtvejsevaluering af pilotprojektet, som løber til og med 2020, er nu blevet offentliggjort. Her har analysefirmaet Oxford Research blandt andet gennemført en spørgeundersøgelse blandt brugerne af rådgivningen. Brugerne har som oftest oplevet et tilfredsstillende udbytte af rådgivningen, viser analysen. Deres oplevelser og forventninger omkring rådgivningens neutralitet er de dog ikke blevet spurgt om.

Tematikken omkring mulige interessekonflikter og partsneutralitet i rådgivningen strejfes et par steder i rapporten – dog uden nærmere diskussion:

”I de sager, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø, kan Menighedsrådet i nogle tilfælde have en dobbeltrolle som både part i en sag og opdragsgiver for rådgivningsforløbet. Det betyder, at rådgivningsforløbet afsluttes, når menighedsrådet mener, at der er arbejdet nok med sagen, uden at de involverede medarbejdere i sognet nødvendigvis har samme opfattelse,” konstateres det på side 29 i rapporten.

Ingen blåstempling af afskedigelser
Lederen af rådgivningsenheden, arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild, lægger ikke skjul på, at der i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er bred enighed om, at det optimale vil være, at FAR på sigt får sit eget CVR-nummer og bliver helt uafhængig af Landsforeningen. Dette vil derfor være den foretrukne model, som skal undersøges nærmere, inden projektperioden slutter og rådgivningen fra 2021 efter planen skal stå på egne ben uden økonomisk tilskud.

Partsneutraliteten er også noget, som FAR på nuværende tidspunkt lægger stor vægt på, understreger Hans Hjerrild.

”Når vi kommer ud og præsenterer et rådgivningsforløb, gør vi meget ud af at fortælle, at vi er et partsneutralt organ, som via en styregruppe referer til Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, hvor parterne fra begge sider sidder. Og hvis der tale om en konfliktfyldt sag, gør vi det på forhånd klart for menighedsrådet, at hvis vi overhovedet skal gå ind i sagen, så skal det hold, vi møder, når vi kommer, også være der, når forløbet slutter. Vi vil ikke at have, at nogen skal bruge os til at blåstemple en afskedigelse – eller til at lægge pres på nogen,” siger han.

Rapporten ”Evaluering af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning” er på 32 sider og kan læses her.

Læs mere i Organist.org nr. 5, maj 2019

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin