Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Aarhus Stift: Ny tillidsrepræsentant
18-03-2019
Helle Sandberg Zederkof er efter ansøgning fra bestyrelsen godkendt og tiltrådt som TR i Aarhus Stift. Hun er til daglig organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirke på Djursland. Mange af Organistforeningens medlemmer vil kende Helle Zederkof allerede, da hun også tidligere i en år-række har været aktiv som tillidsrepræsentant samt i bestyrelsen.

I Aarhus Stift har foreningen nu tre tillidsrepræsentanter, altså foruden Helle også Christian Hol-densen og Ingrid Bartholin Gramstrup. Sidstnævnte blev sidste år valgt som formand for bestyrel-sen og har derfor i højere grad brug for at koncentrere sig om dette arbejde.

Find Helle Zederkofs kontaktoplysninger i oversigten her.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin