Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Handleplan: en diplomuddannelse skal overvejes
02-11-2018
En diplomuddannelse for PO’ere og KMOK’ere vil kræve en uddannelsesakkreditering af kirkemusikskolerne, hvilket igen vil kræve, at skolerne begynder at følge den danske kvalifikationsramme mere konsekvent. Dette nævnes der ikke noget direkte om i skolernes nye handleplaner, men idéen er ikke lagt død.

Af Filip Graugaard Esmarch

Kirkemusikskolerne skal i forbindelse med et fælles bestyrelsesseminar i 2020 overveje nærmere, hvorvidt det er en god idé at arbejde hen imod en diplomuddannelse som praksisrettet videreuddannelsesmulighed for PO- og KMOK-uddannede. Sådan ser det i hvert fald ud, når man læser skolernes fælles handleplan, som er blevet sendt til kirkeminister Mette Bock.

I den forudgående rapport ”Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi” fra december 2017 er diskussionen omkring en mulig diplomuddannelse for organister/kirkemusikere nævnt under indsatsområdet ”Fremtidens kirkemusiker”, men i de mere konkrete handleplaner figurerer diplomuddannelsen udelukkende som et eksempel nævnt under området ”ledelse”. Ifølge Organistforeningens formand, Ingrid Bartholin Gramstrup, er der dog ikke nødvendigvis tale om en nedprioritering af spørgsmålet.

”Overvejelserne om en kompetencegivende og akkrediteret diplomuddannelse er fortsat noget, der bliver nævnt i flere sammenhænge. Og det glæder mig, at vi fra Organistforeningens side er lykkedes med tale overbevisende for sagen, sådan at emnet nu formodentlig bliver sat på som et vigtigt punkt på bestyrelsesseminaret. At det så først bliver i 2020, må vi sluge,” konstaterer Ingrid Bartholin Gramstrup.

Jorden skal gødes
Formanden tilføjer, at jorden til den tid kan vise sig at være bedre gødet for Organistforeningens uddannelsespolitiske synspunkter.

”Jeg havde da allerhelst set, at der straks blev igangsat et undersøgende arbejde, som målrettet analyserede mulighederne og behovet for en diplomuddannelse. Sådan bliver det ikke. Men det skulle ikke overraske mig, hvis der i det kommende arbejde med handleplanerne – også når det gælder studieplaner og fremtidig uddannelsesstruktur – kan blive oparbejdet en frugtbar grobund for vores tanker om blandt andet diplomuddannelse, kvalifikationsramme og akkreditering,” siger hun.

Ingrid Bartholin Gramstrup tilføjer desuden, at uanset om man ender med en akkreditering, er der kun fordele ved, at såvel grunduddannelser som efter- videreuddannelser beskrives i anerkendte og velkendt termer, sådan som man har gjort i forbindelse med fagpakkerne.

”Det, at man anvender kvalifikationsrammen, er en vigtig forudsætning for, at den danske og internationale uddannelsesverden overhovedet vil definere kirkemusikskolernes aktiviteter som anerkendelsesværdige uddannelser. Dertil kommer, at både kursister og menighedsråd får en let tilgængelig målestok for niveauerne på den viden, de færdigheder og den kompetence, skolerne leverer til kursisterne,” forklarer hun.

Læs mere om kirkemusikskolernes fælles handleplaner i Organist.org nr. 10, november 2018: Kirkemusikskolerne handling bag ordene 

VIGTIGE DOKUMENTER

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin