Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Sygdom på sekretariatet
10-08-2018
Sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen har desværre været sygemeldt fra organistforeningens sekretariat siden juni 2018. Det giver en længere sagsbehandlingstid på en række af de opgaver, som Inge vanligt løser. Det er både et fagligt og menneskeligt savn, at Inge ikke er på kontoret, og vi håber meget på, at Inge kan genoptage sit arbejde i løbet af september måned.

Vi udbeder os jeres tålmodighed i denne forbindelse.

På sekretariatets og bestyrelsens vegne, Louis og Ingrid

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin