Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Bliver der strejke i folkekirken?
04-03-2018
Den aktuelle konflikt på det offentlige arbejdsmarked betyder, at 52 af Organistforeningens medlemmer nu risikerer at blive sendt i strejke sammen andre overenskomstansatte i folkekirken.

De igangværende overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte er foreløbig endt uden resultat. Og som man har kunnet se og høre mange steder i dagspressen, står parterne langt fra hinanden. Men forligskvinde Mette Christensen skal nu i de kommende uger forsøge at mægle mellem stat, regioner og kommuner på den ene side og mere end 800.000 offentligt ansatte på den anden side.

Samtidig har en lang række af de offentligt ansattes arbejdsgivere i dag, fredag den 2. marts, modtaget konfliktvarsler fra arbejdstagersiden. Her er det på forhånd aftalt, at 10-15 procent af de overenskomstansatte fra hver enkelt fagforening skal sendes i strejke fra onsdag den 4. april. Hvis det altså kommer så vidt.

Håbet er naturligvis, at der i løbet af marts kan opnås et forlig, som giver de offentlige ansatte en tilfredsstillende lønudvikling i en økonomisk opgangstid.

Et andet scenarium er, at forligskvinden benytter sig af sin mulighed for at udskyde konflikten i 14 dage. Det kan hun gøre to gange, så en eventuel konflikt kan også ende med at blive iværksat fra begyndelsen af maj, hvis der stadig ikke bliver indgået forlig.

RISIKO FOR HISTORISK KONFLIKT
Som forberedelse til den mulige konflikt har Organistforeningens bestyrelse og sekretariat sat sig sammen med de øvrige kirkefunktionær-organisationer under centralorganisationen CO10. Foreningerne har i fællesskab udarbejdet en liste over sogne, som har overenskomstansatte fra flere forskellige faggrupper.

På baggrund af denne liste har CO10 udtaget 52 sogne, som bliver ramt at strejke – hvis der altså bliver storkonflikt. Dette svarer til, at 12,6 procent af Organistforeningens overenskomstansatte medlemmer skal strejke.

Det vil i givet fald være første gang nogensinde, at der er strejke i folkekirken.

Hvis det sker, vil det få økonomiske og praktiske konsekvenser for alle medlemmer af Organistforeningen. Strejkeramte vil naturligvis ikke på nogen måde kunne passe deres arbejde, og i stedet for løn vil de modtage en strejkestøtte, som svarer til, hvad de ville kunne få i dagpenge. Alle øvrige medlemmer skal først og fremmest være opmærksomme på, at de ikke må påtage sig strejkeramt arbejde.

Det vil være de strejkeramte, der løfter opgaven på vegne af alle Organistforeningens medlemmer, og de øvrige kommer til at støtte op om de strejkeramte, hvor de kan.

VIL HAVE DEL I OPSVINGET
Hvorfor skal vi i Organistforeningen bakke op om en konflikt? Det handler om solidaritet.

Centralorganisationerne CO10 og LC har udsendt en fælles udtalelse, som i seks korte sætninger rammer det ind sådan:

”Krisen er forbi, og vi skal som offentligt ansatte også have del i opsvinget. Vi har allerede i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Offentligt ansatte skal nu have en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet. Vi er 800.000 ansatte, som rammes af udhulingen af de offentlige overenskomster. Det vedrører os alle.”

Vi har samlet en række informationer om den mulige konflikt på den lukkede del af hjemmesiden. Her finder du blandt andet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål, og du kan se listen over de 52 organister, der er udtaget til strejke. Log ind med din mailadresse og medlemsnummer (findes på bagsiden af medlemsbladet).

Gå til siden her

LÆS OGSÅ:

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin