Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Spændende kurser i foråret
26-11-2017
Der er altid gode grunde til at holde øje med mulighederne for efteruddannelse. Vi kigger her på en række de mest oplagte tilbud i 2018.

Som vi flere gange tidligere har omtalt, arbejder kirkemusikskolerne sammen med blandt andet Organistforeningen om at udvikle såkaldte fagpakker. Den topaktuelle fagpakke på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde har titlen ”Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter”. Undervisningen finder sted primært på en række fredage fra januar til maj 2018. Ved opstart af hvert af de tre første moduler forløber den første samling over fredag-lørdag. Det sidste modul er er projektforløb, som afsluttes efter sommerferien.

Indholdet og underviserne skrev fagbladet Organist.org om i oktober. Find i øvrigt materialet om uddannelsen her: kirkemusikskole.dk/efteruddannelse. Ansøgningsfristen er den 15. december.

Sjællands Kirkemusikskole er desuden i gang med en serie af små kurser i det menighedsledsagende orgelspil, altså salmespillet. Her i efteråret har det handlet om romantikkens salmemelodier, og onsdag den 14. marts vil tidligere DKDM-professor Bine Bryndorf lære fra sig om 1500- og 1600-tallets salmer med henblik på både forspil og ledsagelse. Det foregår i Vor Frue Kirke i Roskilde og har tilmeldingsfrist den 15. februar. Senere kan man – i foråret 2019 – se frem til et kursus ved Erik Kolind om spil til de nye salmer.

Den 10. og 24. april 2018 er der kursus med Mads Damlund i Jægersborg kirke. Under overskriften ”Kan man spille den her på orgel?” vil han komme med fif til, hvordan man kan arbejde med bestillingsmusik til kirkelige handlinger. Tilmeldingsfrist: 10. marts.

Endelig byder Sjællands Kirkemusikskole igen i 2018 på kurser i babysalmesang ved Anne-Mette Riis. Denne gang afholdes kurset i Birkerød fra den 26. februar og i Eskilstrup på Nordfalster fra 16. april, begge steder over fire mandage. Anne-Mette Riis står også for en kursus- og netværksdag den 28. maj i Vordingborg om ”Salmer i dans og bevægelse” med børn, unge og (mini)konfirmander. Tilmelding skal i alle tilfælde ske senest en måned før.

Nærmere informationer om Sjællands Kirkemusikskoles kurser vil (senere) være at finde her: www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/sjaellands-kirkemusikskole/arrangementer-og-koncerter-paa-sjaellands-kirkemusikskole

Løgumkloster Kirkemusikskole sætter i det spæde forår fokus på salmesang med demente i form af et tredageskursus fra den 28. februar til den 2. marts. Som optakt til undervisningen vil demenskoordinatorer fra Tønder Kommune fortælle om demens, og herefter varetages kurset af musikpædagog Lone Meldgård Hansen og sangpædagog Lise Nees.

”Gennem teoretisk baggrundsviden arbejdes der hen imod praktisk udførelse af salmesang med demente på plejehjem eller i kirkeligt regi,” hedder det i beskrivelsen af kurset, som har tilmeldingsfrist: 1. februar.

Den syddanske kirkemusikskole byder også på et kursus over fire dage i kordirektion for viderekommende med dirigent Søren Birch. Det foregår i Løgumkloster fredag d. 26. januar, fredag den 23. februar og lørdag den 17. marts og med afslutning i Aalborg (sic!) lørdag d. 21. april. Kurset rummer en blanding af metodik og korpraktik. Tilmeldingsfrist: 14. december.

Vestervig Kirkemusikskole inviterer rektor Tine Fenger Thomsen lørdag d. 20. januar til en dag om påskens musik for orgel og børnekor – om repertoire til både fastetiden og påske. Hun får hjælp af nogle pigekorister, som giver konkrete eksempler på muligheder til en musikgudstjeneste: Jakob Lorentzens ”De ni læsninger før påske” og udvalgte satser fra Pergolesis ”Stabat Mater”.

I det nord- og midtjyske område har de fået ny FUK-korkonsulent. Det er den 25-årige Jonas Rasmussen, uddannet kordirigent i Stockholm og Cambridge, som har afløst Doris Kjærgaard på posten. Han vil den 3. marts holde et kursus i Vestervig med overskriften ”Korets synlighed på de sociale medier”. Det handler om blandt andet rekruttering og koncertreklame, især på Facebook, men også på Twitter, Instagram og Snapchat. Ud over kordirigenten/koncertarrangøren vil kurset have relevans for eksempelvis korformanden og kirkens PR-ansvarlige. Tilmeldingsfrist: 2. februar.

I Vestervig er der desuden er der en efteruddannelse-fagpakke om de særlige gudstjenester under udvikling.

Hos Folkekirkens Ungdomskor rejser korkonsulenterne i dette skoleår rundt med en kursusdag om den gode og inspirerende korprøve. Overskriften er ”Fyld liv i koret”, og man kan stadig nå at være med i Kolding, hvor kursusdagen finder sted i Kirkebuen ved Kristkirken den 13. april. Her vil Hanne Korsgaard Sundbøll undervise i korklang, Jonas Rasmussen i ”flow og leg” og korleder Anne-Terese Sales i hørelære. Sidstnævnte er stand in for den østdanske korkonsulent, Kristine Vad, som er på barsel. Tilmeldingsfrist: 30. marts.

I samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole inviterer FUK til en inspirationsdag om kirke og korsang i den nye folkeskole. Det foregår i Enghave Kirke i København den 2. februar, hvor Anne-Kari Ferenczi, organist og korleder ved Herstedøster kirke, vil fortælle om sine erfaringer med emnet. Desuden medvirker Helle Krogh Madsen, Folkekirkens Skoletjeneste, og Hanne Korsgaard Sundbøll, korkonsulent i de syddanske stifter. Der vil i løbet af dagen være konkret erfaringsudveksling om, hvordan man som korleder i folkekirken kan samarbejde med den lokale skole. Tilmeldingsfrist: 19. januar.

Under overskriften ”Koret indefra” vil FUK den 8. juni forsøge sig med en kursusdag med en helt ny vinkel. Det handler om korlederens rolle som leder og formidler og om den interaktion i koret, som er med til at skabe et konstruktivt og godt kormiljø. Til at undervise i det har FUK engageret korlederne Peter Hanke og Signe Sørensen, og det foregår i lokalerne ved Christianskirken i Fredericia. Tilmeldingsfrist: 25. maj.

Samme sted er der til efteråret planlagt et kursus med titlen ”Udvid din korisont” (sic!) med inspiration til kormusik i krydsfeltet mellem rytmisk og klassisk. Det foregår den 28. september, og underviseren er lektor i musik og engelsk Birgitte Næslund-Madsen. Tilmeldingsfrist: 28. september.

Endelig er der igen i 2018 et tilbud til korledere i Folkekirkens Ungdomskor om at komme på en eller flere gratis studiedage ved nodebiblioteket i Løgumkloster, hvor der den 11.-20 juni vil være mulighed for at overnatte i FUV’s studieværelser. Nodebibliotekets bibliotekar, Helle Kjeldsen, og faglig konsulent Gitte Preussler vil stå klar til at hjælpe med råd og vejledning, mens man fordyber sig og planlægger korrepertoiret for den kommende sæson. Og faktisk er der også åbent en enkelt dag allerede onsdag den 3. januar kl. 10-16, hvor man kan gøre sig klar til forårshalvåret. Spørgsmål og tilmelding til Gitte Preussler på nodebiblioteket@fuk.dk

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) i Løgumkloster har i 2018 hele fire kurser på programmet, som på forskellig vis handler om kirkemusik. De henvender sig ikke kun til præster, men i høj grad også til organister.

I Løgumkloster lægges der den 12.-16. marts ud med endnu et kursus om nye salmer, denne gang med lektor Benny Grey Schuster og organist Dennis Bang Fick som kursusledere: ”Skal salmesangen ikke være det sted, hvor kirke og folk mødes? Gør man bedst det ved at synge som uden for kirkens rum, eller skal man straks kunne se og høre, at her har vi at gøre med et helt andet
univers af ord og toner?”, lyder nogle af spørgsmålene i kursusoplægget.

Blandt de medvirkende er også organisterne Birgitte Agerskov Buur, Mads Granum, Søren Kinch Hansen og Christian Devantier. Sidstnævnte skal sammen med Dennis Bang Fick og tidligere rektor Niels Thomsen indgå i en paneldebat med overskriften ” Kampen mellem det nye og det gamle – tekster og toner”. Desuden holder organist Philip Schmidt-Madsen oplæg om fremtidens kirkemusiker. Ansøgningsfrist til kurset er allerede den 12. december.

Springer vi frem til den 30. maj til 2. juni, inviterer FUV til et kursus, som på en ganske anderledes måde beskæftiger sig med kropslig udfoldelse til musikken i kirken, nemlig ”Liturgisk dans”. ”Kan man danse Skabelsen? Vi gør forsøget! Teori, tekstgennemgang og øvelser”, hedder det i den korte beskrivelse af kurset. Her vil GT-lektor Søren Holst udlægge teksten fra skabelsesberetningen, og den praktiske del er lagt i hænderne på danseleder, musiker og pædagog Judy King. Ansøgningsfrist 28. februar.

Godt tre uger forinden, den 7.-9. maj, skal det handle om Bachs Johannespassion, som bliver behandlet både teologisk og musikalsk. Her medvirker alle tre kirkemusikskolerektorer sammen med FUV’s egen rektor, Hans Vium Mikkelsen. Desuden kommer Søren K. Hansen og indstuderer udvalgte koraler fra værket med deltagerne, og komponist Bo Gunge har fået spørgsmålet: ”Hvordan giver passionen mening som nutidig musikalsk udtryk?”. Ansøgningsfrist: 7. februar.

Også til efteråret bliver der lejlighed at fordybe sig i centrale dele af musikhistorien, men at dømme ud fra titlen, ”Mozart i teologien”, ligger vægten måske i højere grad på teologien. Der er endnu ikke offentliggjort en nærmere beskrivelse af kurset, som finder sted den 22.-26. oktober. Det kommer naturligvis også til at handle om musikken, blandet andet fordi den ene kursusleder er Niels Holger Petersen, som ud over at være teolog også er komponist, og som forsker har han beskæftiget sig indgående med Mozarts kirkemusik. Ansøgningsfrist: 10. august.

Foruden de fire ovennævnte kurser er FUV også medarrangør af den årlige liturgikonference på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev. I 2018 finder den sted den 1.-3. oktober og er som vanligt lagt i hænderne på Værkstedet GudstjenesteLIV i Haderslev stift, alias organist Søren Andresen og sognepræst Tine Illum. De skriver på facebook.com/gudstjenesteliv, at programmet kan ventes til februar. Ansøgningsfrist: 29. juni.

Ansøgning om optagelse på FKUV-kurserne sker via links fra de enkelte kurser på portalen her: www.fkuv.dk/uddannelse/den-almene-efteruddannelse/kursusprogram

Den Jyske Sangskole i Herning har i skrivende stund ikke offentliggjort det endelige program for sin årlige masterclass. Men den finder sted den 2.-4. marts 2018, og temaet bliver ”Tradition og fornyelse”. Der vil være dirigentværksted om systemet Soundpainting ved den amerikanske komponist og dirigent Walter Thompson, som er ophavsmand til dette system. Og blandt meget andet byder programmet også på et komponist/arrangør-værksted ved seminarielektor Erik Sommer og en workshop om børnerytmik i indskolingen ved.Kirsten Nielsen, underviser på Syddansk Musikkonservatorium.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København byder på et eksklusivt kursus i børnekorledelse med Bente Colding-Jørgensen som underviser. Hun er leder af konservatoriets børnekor og har blandt andet erfaring som supervisor for korledere i FUK-regi. Kurset forløber over 30 timer fordelt på otte undervisningsgange med start i februar 2018. Tilmeldingsfrist: 2. januar.

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg har de ikke p.t. nogen korlederefteruddannelse, men både PO/KMOK- og konservatorieuddannede organister har mulighed for at modtage individuel orgelundervisning et valgfrit sted og med løbende tilmelding. Det nye i den sammenhæng er, at underviseren ikke længere er Christian Blom Hansen, som efter hele 35 år som konservatorieunderviser i Esbjerg har valgt at indstille denne del af sit virke. Ny mand på posten, altså også som underviser på efteruddannelsen, er Mikkel Andreassen, kendt som organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg og som både komponist og ivrig debattør (se mikkelandreassen.dk).

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin