Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Tjenestemandsstillinger ændres i ministeriet
14-11-2016
En tjenestemandsstilling er ikke helt så let at omlægge til "geografisk fleksibilitet", som en overenskomststilling er. Nu er det endeligt slået fast, at ændringen skal ske i Kirkeministeriet.

Hvis en tjenestemand skal have ændret tjenestesteder eller justeret selve indholdet af stillingen, kan det ske i henhold til tjenestemandslovens § 42, hvor der står:

”En tjenestemand i folkekirken har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i hans tjenesteforretningers og ansættelsesområdes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham.”

Flere menighedsråd har på egen hånd pålagt tjenestemænd "geografisk fleksibilitet". I sit seneste personale-nyhedsbrev til menighedsrådene indskærper Kirkeministeriet derfor, at ”ændringer af tjenestemandsstillinger i henhold til tjenestemandslovens § 42 foretages af Kirkeministeriet”.

NYE HØRINGSRUNDER
Proceduren er den, at ”menighedsrådet fremsender anmodning om ændring af tjenestemandsstillingen til ministeriet, som herefter foretager høring, træffer afgørelse og laver udmelding vedrørende tjenestemandsstillingen”. Det betyder også, at hvis menighedsråd selv har iværksat ændringerne, så skal sagerne nu gå om.

Organistforeningens formodning er, at Kirkeministeriet generelt vil godkende, at tjenestemænd gøres geografisk fleksible. Men i hvert fald er det mere omstændeligt end med de overenskomstansatte, som menighedsrådene selv kan foretage varsling og høring af.
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin