Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Ny lederuddannelse for kontaktpersoner
14-06-2016
Landsforeningen af Menighedsråds opkvalificeringstilbud for kontaktpersoner har de seneste år begrænset sig til ultrakorte fyraftenskurser, og de har ikke været specielt velbesøgte. Men nu er der intet mindre end en Folkekirkens Lederuddannelse under udvikling. Den vil blive udbudt fra 2017, fremgår det af den seneste årsrapport fra Landsforeningen.

”Uddannelsen vil blive opbygget af moduler, og den vil give en bred forståelse af ledelse og danne god basis for ledelse på de folkekirkelige arbejdspladser. Modulernes indhold udvikler vi med bi-drag fra kontaktpersoner, og vores erfaringer fra et pilotprojekt, hvor vi har efterprøvet dele af ud-dannelsens indhold, er positive,” står der her.

I forbindelse med et indlæg under eventuelt-punktet på Organistforeningens generalforsamling i maj fortalte Landsforeningens næstformand, Carsten Bøgh Pedersen, desuden om det nye tiltag, som han begrundede således:

”Det er jo oftest kontaktpersonen, der er forbindelsesleddet mellem jer og arbejdsgiveren, og det er ikke nogen hemmelighed, at der nogle steder er folk, som slet ikke er den opgave voksen. Man har en demokratisk valgt person til at varetage nogle opgaver, vedkommende ingen baggrund har for. Derfor lancerer vi så nu en decideret ledelsesuddannelse, som vi i den grad håber, kan gå ind og blive til gavn for os alle sammen i folkekirken – både dem, der skal lede og dem, der skal ledes.”
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin