Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Ny aftale forhindrer mulig lønnedgang
25-09-2015
Når man som organist består kirkemusikskolernes eksamen som Kirkemusiker med Orgel og Korledelse overgår man som bekendt fra organisationsaftalen for kirkefunktionærer til overenskomsten for organister, hvis man altså er overenskomstansat. Og tilsvarende med konservatoriernes kirkemusikalske kandidateksamen. Her vil man blot overgå til et nyt lønprotokollat, hvis man i forvejen har en PO- eller kirkemusiker-eksamen.

Overgår man fra organisationsaftalen til overenskomsten, siger man samtidig farvel til intervallønsystemet. Og her kan man have været placeret højt, hvis man allerede har en uddannelse som eksempelvis konservatorieuddannet pianist. Eller hvis man i forvejen er dækket af overenskomsten og overgår til DOKS-protokollatet, vil et eventuelt kvalifikationstillæg blive nulstillet, fordi man teknisk set også overgår til en ny stilling. Principielt har man altså i begge disse situationer risikeret at gå ned i løn. Det råder en aftale mellem Kirkeministeriet, CO10 og DOKS nu bod på.

Den nye aftale indfører et påbud om, at i forbindelse med organistens overgang til organistoverenskomsten eller DOKS-protokollatet skal der optages forhandlinger om lønnen, hvis den nye løn ellers ville blive mindre end den hidtidige. Og hvis menighedsråd og fagforening ikke kan nå til enighed om en løn, der som minimum matcher den gamle, så ”forhandles lønnen mellem Kirkeministeriet og hhv. CO10 og DOKS under den forståelse, at parterne aftaler en løn, der mindst svarer til den hidtidige løn”, som det hedder i aftalen.

Organistforeningen har haft et mindre antal sager, som ville falde ind under denne aftale. På baggrund af en mundtlig aftale med ministeriet er de dog alle blevet løst uden lønnedgang for organisten. Med den skriftlige aftale er den hidtidige praksis blevet formaliseret.
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin