Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Ny lov om godtgørelse ved fyring og bortvisning
18-05-2015
Funktionærlovens regler for fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelser eller uberettiget bortvisning er ændret. Tidligere var man berettiget til en godtgørelse på henholdsvis én, to eller tre måneders løn, hvis man havde haft stilling i folkekirken de seneste 12, 15 eller 18 år. Dette er nu blevet lettere forenklet:

Hvis man som overenskomstansat organist har har modtaget en opsigelse eller uberettiget bortvisning i februar 2015 eller senere, har man med 12 års anciennitet stadig ret til én måneds løn. Og med 17 år har man ret til tre måneders løn.

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at hvis man forud for den 1. september 2009 var ansat på tjenestemandslignende vilkår, beholder man sin anciennitet fra eventuelle tidligere stillinger – under forudsætning af, at der er tale om uafbrudt ansættelse som organist i folkekirken.

For at være berettiget til godtgørelsen skal man i alle tilfælde forblive til rådighed for arbejds­markedet og ikke være berettiget til understøttelse eller folkepension. En fratrædelsesgodtgørelse skal udbetales med tilhørende pensionsbidrag, og de første 8.000 kr. af godtgørelsen er skattefri.
Filip

LÆS OGSÅ: FTF-A: Bortforklar ikke fyringen med samarbejdsvanskeligheder (30-01-15)
  •  

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin