Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Landsforeningen vil forhandle overenskomst
12-04-2014
Landsforeningens af Menighedsråd arbejder nu målrettet på at opnå status som arbejdsgiverorganisation.

Holdningen i Landsforeningen er den, at når det nu engang er menighedsrådene, der betaler kirkefunktionærernes løn, er det også naturligt, at de via Landsforeningen får den indflydelse, det giver, at sidde ved bordet, når de ansattes løn og ansættelsesvilkår skal forhandles.

Landsforeningen har derfor indledt drøftelser med Folketingets Kirkeudvalg om deres ønske om forhandlingsret. Og kirkeudvalgets umiddelbare reaktion er faktisk udpræget positiv, skriver Menighedsrådenes Blad.

”Vi var meget glade for den positive modtagelse i Kirkeudvalget og vil bruge sommeren til sammen med sekretariatet at arbejde videre med planerne og beskrive, hvordan vi er klædt på til at løse opgaven,” siger formand for Landsforeningens personaleudvalg Lone Wellner Jensen til bladet.

Hun tilføjer, at meget tyder på, at tiden er moden til, at 'den danske model' gennemføres på det kirkelige område, så Landsforeningen kan forhandle direkte med organisationerne.
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin