Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Bod for overenskomstbrud til to menighedsråd
03-03-2014
Menighedsrådene i Ørslevkloster-Ørum, Viborg Stift, og Bramdrup, Haderslev Stift, har forsømt at svare på Organistforeningens forslag om lokalt løntillæg. Begge sager er nu afgjort med en beskeden bod til menighedsrådene.

Det står klart efter et såkaldt fællesmøde hos Moderniseringsstyrelsen i februar, hvor Centralorganisationen af 2010 (CO10) indklagede de to menighedsråd for overenskomstbrud mod Organistforeningens medlemmer.

Begge menighedsråd har accepteret afgørelsen, og de slipper da også uden større lommesmerter, idet bodens størrelse begrænser sig til 2.000 kr. for Ørslevkloster-Ørums vedkommende og 3.000 kr. for Bramdrups vedkommende.

Som det fremgår af mødeprotokollatet, har Bramdrup Menighedsråd desuden brudt overenskomsten ved at ”menighedsrådet gentagne gange ikke har varslet planlagte aktiviteter og rådighedstid med det i organistoverenskomstens § 12, stk. 3 og 4 fastsatte varsel på en måned”.
Filip

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin