Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Har kirkefunktionærerne fri 1. maj og grundlovsdag?
25-04-2013
Nej, som udgangspunkt ikke. men ansatte i folkekirkens tjeneste skal, hvis de selv beder om det, have adgang til fritagelse for arbejdet den 1. maj og grundlovsdag i den udstrækning, tjenesten tillader det.
Denne ret indeholder imidlertid ikke ret til frihed med løn.

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin