Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Rammetid og løn aftales samtidig
15-03-2013
Ved jobskifte skal du ikke opsige din gamle stilling, før der er indgået en skriftlig aftale om både løn og rammetid med din nye arbejdsgiver, lyder Organistforeningens råd.

Af Filip Graugaard Esmarch


Som omtalt i PO-bladets marts-nummer blev forhandlingerne om en ny overenskomst for de statsligt ansatte afsluttet i februar. Og for de overenskomstansatte organisters vedkommende handler en af de vigtigste nyheder om rammetid.

Parterne blev enige om at indføre bestemmerne om rammetid for deltidsansatte i selve overenskomstteksten – vel at mærke med den præcisering, at menighedsråd og organist skal have indgået en aftale om rammetid, allerede inden ansættelsen.

”Det betyder, at man fremover ikke kan 'glemme' at tale om det i forbindelse med ansættelsessamtalen. Man kan ikke længere vente med at lave en aftale, til ansættelsesbeviset skal underskrives,” forklarer Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen.

Selve ansættelsesbeviset bliver først underskrevet op til en måned efter ansættelsen, men allerede i forbindelse med ansættelsen, skal der laves en skriftlig aftal om løn – og for de deltidsansattes vedkommende nu altså også om rammetid.

Forskellen er her, at de lokale løntillæg skal forhandles af Organistforeningen, men det skal rammetidsaftalen ikke. Foreningen opfordrer dog til, at man som deltidsansat tager sin tillidsrepræsentant med på råd om både rammetid og stillingsindhold. Og fra John Poulsen lyder det:

”Jeg vil gerne slå kraftigt fast, at organisten skal have skriftlige aftaler om både løntillæg og rammetid på plads, inden hun siger sit gamle job op.”

Ændringerne i overenskomsten træder dog først i kraft, når de sidste dele af det samlede forlig mellem finansministeren og centralorganisationerne falder på plads.

Læs mere om rammetid og find materialer til beregning og aftale her.

LÆS OGSÅ: Løse fridage placeres i rammetiden

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin