Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Generalforsamling med valg til bestyrelsen
06-02-2013
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen mandag den 13. maj kl. 15.30 på Comwell Kellers Park, H.O.Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Valg til bestyrelsen
 4. Valg af suppleanter
 5. Regnskabet til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2013
 8. Eventuelt
VALG TIL BESTYRELSEN
Bestyrelsesmedlemmerne Helle Zederkof og Thilde Madsen er på valg.

Thilde Madsen genopstiller, og til den ledige plads opstiller bestyrelsen
 • Maren Frost Nielsen.
Som suppleanter opstilles
 • Tommy Schmidt Bülov
 • Nils Henrik Wyke.
Helle meddelte allerede i oktober, at hun på grund af alvorlig sygdom i familien måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet, hvilket vi har taget til efterretning med stor sorg. Indtil generalforsamlingen udfyldes Helles plads i bestyrelsen af suppleant Inger Marie Riis og posten som foreningens næstformand varetages af bestyrelsesmedlem Thilde Madsen.

Maren er organist ved Vamdrup kirke, nuværende tillidsrepræsentant Haderslev Stift, og allerede et kendt ansigt takket være en portrætartikel i PO-bladet juni 2009 (hent som pdf).

Tommy er organist Frederikskirken i Vonsild, Haderslev Stift, og vil være kendt af mange i området, da han var tillidsrepræsentant i stiftet i 2004-5.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til sekretariatet, Kløvervej 28A, 7190 Billund, senest den 10. marts 2013.

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen

 Aktuelle nyheder fra Organistforeningen

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin