Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Om Organist.org
Organistforeningen udgiver medlemsbladet Organist.org, som frem til december 2014 hed PO-bladet, og som udkommer en gang om måneden. Det indeholder informationer om alt, hvad der rører sig på organistområdet.

På medlemsbladets sider under Organistforeningens hovedhjemmeside (ikke dette mobilsite) findes numrene fra 2009 og frem.

Organist.org er et attraktivt medie annoncere i - ikke mindst for udbydere af kirkekoncerter og for menighedsråd, der skal opslå organiststillinger. Se aktuelle stillingsopslag.

Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 1601-7633 


Modtag bladet

Abonnement .............  kr. 785,-
Løssalg ......................  kr. 75,-

Henvendelse til sekr(at)organistforeningen.dk
Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin