Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Medlemsoplysninger
På siden "Medlemsnyt" bringer Organist.org gerne oplysninger om
  • nye medlemmer
  • adresseændringer
  • udnævnelser
  • runde fødselsdage
Før vi kan gøre det, skal vi dog fra det enkelte medlem have modtaget en skriftlig samtykkeerklæring (åbnes som pdf ved klik på linket).

Vi kan ikke automatisk udtrække oplysninger om
  • jubilæer
så vi opfordrer medlemmer, der ønsker oplysninger herom bragt i bladet, til selv (inden d. 5. kl. 13 i måneden før) at meddele dette til
.Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin