Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organistforeningens generalforsamling 2021
Foreningens generalforsamling i 2021 finder sted mandag den 17. maj om eftermiddagen under stævnet på Golf Hotel Viborg. 

Indkaldelse samt nærmere oplysninger om tidspunkt og dagsorden følger her på siden samt i marts-nummeret af medlemsbladet Organist.org

Valg til bestyrelsen

Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 17. maj 2021 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Henriette Hoppe og Henrik Strøm.

Henriette Hoppe er villig til at modtage genvalg, og bestyrelsen genopstiller hende hermed for en ny periode. 

Henrik Strøm modtager ikke genvalg. I stedet opstiller bestyrelsen Mette Bredthauer, som er organist ved Askov Kirke samt tillidsrepræsentant i Ribe Stift.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2021 
  • med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12, 1., 8800 Viborg
  • eller pr. mail til kontakt@organist.org
Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Generalforsamling 2020

Sidste års ordinære generalforsamling i Organistforeningen fandt med forsinkelse sted mandag den 24. august 2020 kl. 14.30 på Milling Hotel Park i Middelfar.

Læs referatet her

(eller download som pdf i boksen til højre)
 

 
Generalforsamling 2020
Vigtige dokumenter


(Find referater, beretninger og regnskaber fra tidligere år via menuen)
Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin