Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Inddragelse af fast fridag
For overenskomstansatte organister kan enhver fast fridag efter særlige regler inddrages af menighedsrådet.

Organist-overenskomstens § 12, stk. 1, blev i oktober 2012 ændret, således at menighedsrådet ”undtagelsesvist og med 1 måneds varsel kan inddrage den faste fridag”. Det gælder, uanset om fridagen er den 31. december eller en ganske almindelig hverdag. Hvad ”undtagelsesvist” betyder, er ikke præciseret, men der er defineret nogle helt særlige regler for godtgørelse:

Organisten kan ved flytning af fast fridag (fra en hverdag) vælge mellem to former for godtgørelse:
  • fire timers løn og en erstatningsfridag (som udgangspunkt i samme uge, med mindre andet aftales) *
  • ni timers løn og ingen erstatningsfridag *
Flytning af en fridag fra den 24. december kompenseres der dog ikke for. Her kan menighedsrådet blot med en måneds varsel kan flytte fridagen, hvis organisten har tjenstlige forpligtelser, og den nye fridag skal som udgangspunkt ligge i samme uge. Juleaften har altså her samme status som 2. påskedag og 2. pinsedag.

Selvom tjenestemænd også har en 5-dages arbejdsuge, gælder paragraftilføjelsen kun for overenskomstansatte. For tjenestemænd er der altså stadig ingen regler om inddragelse af faste fridage. Dog er der en årelang praksis for, at en fast fridag juleaften kan flyttes til en anden dag.

* Godtgørelsen for en inddraget fast fridag skal beregnes som henholdsvis 4/1924 og 9/1924 af den aktuelle, faste årsløn, dvs. af basisløn, varige og midlertidige tillæg og rådighedstillæg, men ikke pensionsbidrag.

Se også


 

Overenskomsten

§ 12. Arbejdsuge

Organisten har ret til 1 fast ugentlig fridag. I uger, hvor den faste fridag er sammenfaldende med en søgnehelligdag eller den 24. december, og den ansatte har tjenestelige forpligtelser, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og organisten.

Menighedsrådet kan undtagelsesvis og med mindst 1 måneds varsel inddrage den faste fridag. For den inddragne fridag ydes organisten en godtgørelsen svarende til 4 timers løn samt afholdelse af en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal afholdes i samme uge, medmindre andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og organisten. Organisten har dog ret til – i stedet for godtgørelse og erstatningsfridagen – at vælge en godtgørelse svarende til 9 timers løn.

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin