Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Sygdom og fleksjob
Reglerne for fleksjob kan ses her. Se også Det Centrale Handicapråds pjece om fleksjob

Se desuden det gældende cirkulære om Job på særlig vilkår - Socialt kapitel.


Lægeerklæring

Hvis du er sygemeldt, kan din arbejdsgiver beslutte, at der skal udarbejdes en såkaldt mulighedserklæring. Det er en lægeerklæring, der har til formål at fastholde medarbejderen i arbejde, som  eller ej. Læs mere om dette i Moderniseringsstyrelsens vejledning.

Du kan også downloade mulighedserklæringen og Lægeforeningens vejledning her.


Andre emner

Obligatorisk sygefraværssamtale. Læs her.

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad må arbejdsgiveren spørge om? Læs her.

Samtaler om sygefravær.

CO10 (PFA) Helbredssikring.

Helbredssikring: Tilmeldingsblanket.

Dagpengeret ved alvorligt sygt barn. Læs her.


Sygedagpengereformen (januar 2015): Beskæftigelsesministeriets vejledning 

 Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin