Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Seniorordninger
Finansministeriet og centralorganisationerne har den 25. august 2011 indgået en ny aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Aftalen erstatter den tidligere aftale af 10. december 2008 som bl.a. indeholdt mulighed for udbetaling af seniorbonus.

I den nye aftale er der bl.a. hjemmel til at aftale en månedlig fridag, når den ansatte være fyldt 62 år. Til gengæld er det ikke længere muligt at få udbetalt seniorbonus.

Læs om reglerne i Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Se også, hvad Moderniseringsstyrelsen skriver i PAV om seniorordninger her.

Se PO-bladets tema om seniorordninger, juli 2014:


Jubilæumsgratiale 

Artikler

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin