Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Lokale lønforhandlinger & kvalifikationstillæg
Hvert efterår har du som overenskomstansat organist mulighed for, at Organistforeningen forhandler med dit menighedsråd om et kvalifikationstillæg. Nedenfor får du gode råd til, hvordan du kan forbedre dine muligheder i forhandlingerne.

Efter organistoverenskomsten kan Organistforeningen forhandle med dit menighedsråd og aftale kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

Kvalifikationstillæg kan aftales for dine faglige og personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til aflønningen af tilsvarende arbejde på det øvrige offentlige arbejdsmarked og af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Som overenskomstansat organist står du altså over for den udfordring at skulle sætte ord på, hvad det er, du kan.

Følgende to spørgsmål kan du med fordel besvare for dig selv, før du formulerer dit forslag om lønforhøjelse ved efterårets tillægsforhandlinger.
  • Hvilken organist har netop dit sogn brug for?
  • Hvad bidrager du med til arbejdspladsen, som særligt kan begrunde en lønstigning?

Hvad kan udløse et tillæg?
  • En ekstra indsats
  • Opbygget erfaring
  • Særlige kvalifikationer, herunder uddannelser og kurser.

Forslaget
Du skal begrunde dit forslag om kvalifikationstillæg på maksimum én side og gerne vedlægge dit CV.

Beskriv kort og præcist, hvad du har gjort for at fortjene mere i løn – nye initiativer, engagement, kurser mm. Du skal ikke bruge plads på almindeligheder som f.eks. at du spiller til gudstjenester og har kor – det skal handle om noget, som du ikke i forvejen får løn for.

Skriv det ønskede beløb i nutidskroner pr. måned.

Du skal sende dit forslag til Organistforeningens sekretariat inden den tidsfrist, som hver sommer bliver udmeldt i medlemsbladet Organist.org, fordi det er Organistforeningen, der skal forhandle for dig.

Dialog med menighedsrådet
Dialog er altid godt, og det vil i forbindelse med en kommende lønforhandling være en god idé at tage fat i din kontaktperson – f.eks. ved den årlige MUS-samtale. Her – og forhåbentlig også ved andre lejligheder – har du mulighed for at fortælle om, hvad du laver, hvad du brænder for og er specielt god til, dine ønsker til efteruddannelse, kurser m.m.

Spørg din kontaktperson, hvilke forventninger menighedsrådet har til dig. Spørg også, hvad der skal til, for at du kan få mere i løn. Og endelig: sig til kontaktpersonen, at du håber, at menighedsrådet vil se positivt på det forslag, som Organistforeningen vil sende..

Ved en sådan dialog har man mulighed for at afstemme hinandens forventninger samt forberede menighedsrådet på, at Organistforeningen sender et forslag om lønforhøjelse.

Den videre procedure
Når sekretariatet har modtaget din ansøgning, sendes den til orientering til den lokale tillidsrepræsentant, som skal forestå forhandlingen.

Herefter sender Organistforeningen ansøgningen til dit menighedsråd inden den 15. september.

Selve forhandlingen vil ske mellem menighedsrådet og tillidsrepræsentanten, men vil naturligvis finde sted i tæt dialog med dig.

Positivt svar eller afslag?
Menighedsrådet har den 15. november frist for at svare. Det kan vælge at sige ja til det foreslåede beløb, hvorefter der indgås en skriftlig aftale.

Hvis menighedsrådet giver helt eller delvist afslag, indledes en forhandling afhængig af den pågældende situation. Hvis der herefter opnås enighed om et andet beløb, indgås en skriftlig aftale.

Hvis menighedsrådet blankt afslår, kan Organistforeningen – i samråd med den pågældende organist – anke sagen til niveau 2, det vil sige det pågældende stift, der så vil indkalde til en forhandling.

Det er vigtigt!
Med mindre du skifter job, er de årlige lønforhandlinger din mulighed for at få mere i løn – ellers forbliver din løn den samme.

Du kan læse en nærmere vejledning på medlemssiderne, hvor du først skal logge ind med dit medlemsnummer (findes bag på dit eksemplar af medlemsbladet Organist.org).

Som medlem af Organistforeningen er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål.

MEDLEMMER: Gå til vejledningen her.

SE OGSÅ: Om udviklingen af forhandlingsresultaterne 2010-2015 (Organist.org februar 2016)
Kun for medlemmerOm organisters lønNyheder

Artikler fra bladet

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin