Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Tjenesterejse/kørselsgodtgørelse
Mange organister vil få flere tjenestesteder at betjene. Reglerne for at modtage kørselsgodtgørelse er kort fortalt, at transport mellem hjem og første arbejdssted samt fra sidste arbejdssted til hjemmet betales via et transportfradrag på selvangivelsen (efter fradrag af 24 km. pr. dag).

Transport mellem tjenestesteder samt tidsforbruget hertil betales af arbejdsgiveren. Hvis man har fået udleveret en skriftlig kørselsbemyndigelse, er man berettiget til den høje sats.

Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kørte i privat bil.

Der kan udfærdiges skriftlig kørselsbemyndigelse, hvis stillingen indebærer regelmæssig kørsel af større omfang eller speciel art.

Det er tjenestestedets skøn, hvad der skal forstås ved "større omfang" og "speciel art". Ved afgørelsen skal der lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om den ansattes tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for tjenestestedet.

Takster på befordringsgodtgørelse mellem tjenestesteder er i 2019:
  • for kørsel indtil 20.000 km årligt : kr. 3,56 pr. km
  • for kørsel udover 20.000 km årligt: kr. 1,98 pr. km
Takster på befordringsgodtgørelse mellem tjenestesteder er i 2020:
  • for kørsel indtil 20.000 km årligt : kr. 3,52 pr. km
  • for kørsel udover 20.000 km årligt: kr. 1,96 pr. km

LÆS OGSÅ: Om løse vikarers kørselsgodtgørelser

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin