Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Fælles vilkår for organister
Se en overordnet beskrivelse af de vilkår, som gælder ved besættelse af organiststillinger her.

Under de enkelte underpunkter i menuen finder du nærmere informationer om fælles vilkår for overenskomst- og tjenestemandsansatte organister. 

Søger du noget andet?


Bliv rigtig klog på vilkårene

Den Personale Administrative Vejledning (PAV), udgivet af Personalestyrelsen, giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer og ansatte i staten.
Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt.

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, finder du formentlig svaret i PAV.

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin