Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Organisters arbejdsmiljø
De fleste organister arbejder på meget små arbejdspladser, hvor den "daglige" ledelse ofte er fraværende, og ikke nødvendigvis har det store indblik i eller interesse for arbejdsmiljøet.

Selv om de fleste menighedsråd nu ved, at der skal laves en APV (ArbejdsPladsVurdering), og at denne skal fornys hvert 3. år, viser erfaringerne, at især det psykiske arbejdsmiljø fortsat er et område, hvor der er plads til rigtig meget forbedring.

Vi vil her på Organistforeningens hjemmeside bl.a. sætte fokus på arbejdsmiljøet for at give medlemmerne viden og værktøjer til at medvirke til at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere
Hvis der er arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, og ledelsen og medarbejderne ikke selv kan finde løsninger, kan det blive nødvendigt at bede om ekstern bistand. Hvis Arbejdstilsynet er involveret, og de i konkrete situationer vurderer, at arbejdspladsen har brug for ekstern bistand, vil man få et påbud om at benytte godkendte rådgivere.

I begge situationer er det altså en god idé, hvis man skal have hjælp til løsninger af arbejdsproblemer, at anvende rådgivere, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Du kan finde dem her.

Se desuden linksamlingen på siden om psykisk arbejdsmiljø.

Brancherettet arbejdsmiljørådgivning
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet i fællesskab står bag. Læs mere om FAR på kirketrivsel.dkSE OGSÅ: Branchearbejdsmiljøvejledning om organisters arbejdsmiljø

 Se også

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin