Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Ansættelsessamtalen
Når du skal til samtale omkring en organiststilling, anbefales du at læse indholdet under ”Ny stilling – hvad gør jeg?” i menupunktet ”For medlemmer” (øverst til højre på siden).

Noget af det vigtigste at være opmærksom på er, at du meget gerne må gøre opmærksom på, hvad du forventer i løn, men at det er Organistforeningen, der skal forhandle din løn.

Og husk: Sig aldrig dit gamle job op, før løn og arbejdsvilkår er aftalt mellem Organistforeningens tillidsrepræsentant, dig og menighedsrådet.

10 forbudte spørgsmål

Lovgivningen sætter visse – beskedne – grænser for, hvad en arbejdsgiver kan spørge om ved en jobsamtale.

Her er 10 spørgsmål, der som altovervejende udgangspunkt ikke lovligt kan stilles under en ansættelsessamtale, medmindre der gør sig helt særlige omstændigheder gældende vedrørende den pågældende stilling:
  • Er du gravid?
  • Skal du have flere børn?
  • Bruger du p-piller?
  • Har du normalt mange sygedage?
  • Er du sund og rask?
  • Er du religiøs?
  • Har du nogensinde fået foretageten HIV-test?
  • Hvilket politisk tilhørsforhold har du?
  • Hvilket land kommer din familie fra?
  • Hvad laver dine forældre?
Kilde: Uddrag af ”Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor” af Martin Gräs Lind, 2006, side 101.

Gode råd

Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin