Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin
Ansættelsesbevis og arbejdsbeskrivelse
For at sikre, at ansættelsesbeviser til organister og øvrige kirkefunktionærer opfylder de krav, der stilles til ansættelsesbeviser i lovgivningen og i overenskomsten, har stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd sammen udarbejdet en skabelon, som det anbefales alle at anvende.

Organistforeningens medlemmer bør sikre sig, at menighedsrådet ved nyansættelse anvender denne skabelon.

I boksen til højre kan du downloade de to forskellige skabelonener for henholdsvis overenskomstansætte og tjenestemænd. 

Organistforeningen anbefaler

Kontrollér altid dit ansættelsesbrev og send kopi til sekretariatet til kontrol, inden du skriver under.

Hvis du er deltidsansat på overenskomst, skal du især være opmærksom på, at du og menighedsrådet, inden du siger ja til stillingen, aftaler en rammetid, der sikrer, at du har mulighed for om nødvendigt at have andet arbejde ved siden af din deltidsstilling som organist. Aftalen om rammetiden skal indskrives i ansættelsesbeviset.

Læs mere om rammetid her.
 

Arbejdsbeskrivelse

Der findes ikke som tidligere noget regulativ for organiststillinger. Derfor bør der udfyldes en arbejdsbeskrivelse, som indeholder de vigtigste bestemmelser fra regulativet - herunder, at man skal have salmenumre 48 timer før en begravelse. Hent skabelonen her (word-fil).

(se det tidligere regulativ her (pdf-fil)


Vigtige dokumenter


Læs mere
Kontakt / Om Ansat organist Fagblad
Stillingsopslag Kun for TR Medlemslogin